Güçlü Çocuk Güçlü Toplum
İSTANBUL KALKINMA AJANSI

2018 MALİ YILI ÇOCUKLAR VE GENÇLER MALİ DESTEK PROGRAMI

PROJE NO: TR10/2018/ÇVG/0035

PROJE ADI: GÜÇLÜ ÇOCUK GÜÇLÜ TOPLUM

 

 

Paydaşlar

Proje Adı: Güçlü Çocuk Güçlü Toplum
Projenin Süresi, Tarihi: 12 Ay /2018-2019
Başvurulan Fon Kaynağı: İstanbul Kalkınma Ajansı
Proje Sahibi: İstanbul Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü
Projenin Paydaşları: İstanbul Valiliği, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü Müdürlüğü, İ.B.B. Sağlık Daire Başkanlığı, Eyüp Belediyesi, Gaziosmanpaşa Belediyesi,  Ataşehir Belediyesi, Pendik Belediyesi, Kadıköy Belediyesi, Üsküdar Belediyesi, Ümraniye Belediyesi, Küçükçekmece Belediyesi
 
Proje Özeti:
Güçlü Çocuk Güçlü Toplum projesi ile Kadın Konukevlerinde kalan ve aile içi şiddet yaşayan/tanık olan çocukların kurumda kalış sürecinde psikolojik durumlarını tespit etmek ve sistematik bir yapılandırma ile müdahale etmek ve Konukevlerinde kalma süreci boyunca gerçekleştirilen destekleyici terapiler ve eğitimler ile çocukların yaşamlarında sağlıklı tutum ve davranış geliştirebilmelerini sağlamak, ebeveynleri ve akranlarıyla güçlü ve sağlıklı sosyalleşme becerileri kazandırmak amaçlanmaktadır. Proje, 2018 Yılı İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı kapsamında yürütülmektedir.

Proje kapsamında çocukların oyun alanları düzenlenerek yaş gruplarına yönelik sosyal ve bilişsel gelişimine uygun ekipmanların yer aldığı alanlar haline getirilecektir.

İÜ ve İÜC tarafından Çocukların annelerine verilecek eğitimler ile ebeveynlik becerilerinin geliştirilerek şiddet mağduru çocuğuyla sağlıklı iletişim bir iletişim ile güçlü bağ kurması, anneyi çocuğun öz değer ve özgüvenin yükseltilmesinde bilinçlendirmek, ruhsal, sağlıklı çocuk yetiştirme becerileri kazandırılması hedeflenmektedir.

Konukevlerinde çalışan meslek elemanları İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Psikolojik Danışmanlık Merkezleri ve Aile Eğitim ve Danışmanlık Merkezleri hakkında bilgilendirerek anneleri yönlendirme becerileri kazanmaları sağlanacak olup  Konukevi ayrılış süreci sonrası ile ilgili anneler bilinçlendirilecektir.

Meslek elemanları İÜC tarafından verilecek eğitimler ile çocuk alanında mesleki olarak donanımlı hale getirilecek ve destek elemanları İÜC tarafından verilecek eğitimler ile travmaya uğramış çocuk ve anneler ile ilgili bilinçli hale getirilecektir.

Proje İdari Ekibi:

      1- Proje Sorumlusu: Yunus EFENDİOĞLU
      2- Proje Koordinatörü: Emine ÜZÜM TAN
      3- Proje Koordinatör Yardımcısı: Tülay ERDEN
      4- Üniversite Proje Yürütücüsü: Reyhan SAYDAM- Doç. Dr. - İÜ Cerrahpaşa Sağlık Bilimleri Fak. Sosyal Hizmetler Böl.
      5- Proje Asistanı: H. Hande ÇOKLUK
      6- Muhasebe: Nargiza KÖKSAL

Proje Teknik Ekibi:

      1- Proje Araştırmacısı 1: Nurhan EREN –Doç. Dr Psikiyatri Hemşiresi- İÜ İTF Psikiyatri Anabilim Dalı
      2- Proje Araştırmacısı 2: Taner ARTAN- Dr. - İÜ Cerrahpaşa Sağlık Bilimleri Fak. Sosyal Hizmetler Böl.
      3- Proje Eğitimcisi 1: Gonca KESKİNDEMİRCİ- Uzman Dr. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, İÜ İstanbul Tıp Fakültesi
      4- Proje Eğitimcisi 2: Emine Gülbin GÖKÇAY- Profesör Öğretim Üyesi, İÜ Çocuk Sağlığı Enst.
      5- ŞÖNİM Ek Proje Ofis Sorumlusu: Sosyal Çalışmacı- Döne ARSLAN

   A) EĞİTİMLER
   1)Meslek ve Destek Elemanları Eğitimi
         -  Meslek elemanlarına İBB Hizmetleri Bilgilendirme Semineri
         -  Eğitim Müfredatları ve Eğitici Eğitimleri El Kılavuzlarının hazırlanması ve basılması
         -  Meslek Elemanlarına Yönelik Klinik Değerlendirme ve Projektif  Testler Eğitimi ve Süpervizörlüğü
         -  Meslek Elemanlarına Yönelik Bağlanma Teorisi Eğitici Eğitimi
         -  Meslek Elemanlarına Yönelik Mahremiyet Eğitici Eğitimi
         -  Meslek Elemanlarına yönelik Sanat Terapisi Uygulama Eğitimi
         -  Destek Elemanlarına Yönelik Travmaya Uğramış Çocuk ve Annelerle İletişim Teknikleri Eğitimi
   2)Anne Çocuk Eğitimleri
         - Çocuklara Yönelik Mahremiyet Eğitimi
         - Annelere Yönelik Çocuk Sağlığı Eğitimi
         - Annelere Yönelik Mahremiyet Eğitimi
         - Annelere Yönelik Bağlanma Teorisi Eğitimi
         - Annelere Yönelik Sınır Seçenekleri Eğitimi
   B) DESTEKLEYİCİ TERAPİ FAALİYETLERİ
         - Davranış Değerlendirme ve Kendilik Değerlendirme Ölçeği ile Renkli Raven Matriks Testi Uygulanması
         - Destekleyici Sanat Terapileri Uygulama Atölyeleri (Anne-çocuk atölyeleri)
         - Sanat Terapisi Ön test ve Son test ölçümleri (Sanat Terapisi Uygulama Atölyelerinden önce çocuğun mevcut durumu, yapılan terapi uygulamaları sonrasında etkinliğinin ve çocuğun ilerleme durumunun izlenmesi)
   C) ÇOCUK ÖZEL ALANLARININ DÜZENLENMESİ
         Kadın Konukevlerinde kalan çocuklara yaş gruplarına yönelik sosyal ve bilişsel gelişimine uygun ekipmanların yer aldığı oyun alanlarının düzenlenmesi

 

1. Basın Bülteni2. Basın Bülteni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Basın Bülteni

4. Basın Bülteni

PROJE SONUÇLARI

01.10.2018-31.12.2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen Güçlü Çocuk Güçlü Toplum Projesi kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerin sonuçları şu şekildedir:

42 Meslek elemanı, 170 Destek elemanı, 500 Kadın, 5 Belediye Sağlık Personeli, 2 İl Müdürlüğü Sağlık Personeli,  1133 çocuk projeden doğrudan faydalandırılmıştır.

Proje kapsamında 108 adet eğitim düzenlenmiş olup, eğitim süresi 344 saattir. Bu eğitimlere katılan toplam kişi sayısı 942’dir. 

Proje ortağımız olan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından Kadın Konukevlerinde çalışan 42 meslek elemanına Klinik Değerlendirme, Projektif Testler Eğitimi ve Süpervizyonlukları verilmiştir.

42 Meslek elemanı Sanat Terapisi Uygulama eğitimi alarak, 523 çocuğa sanat terapi uygulama atölyesi gerçekleştirmiştir.

Proje ortağımız olan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi ve İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü  tarafından düzenlenen eğitimlere katılan 103 anne Bağlanma Teorisi Eğitimi, Mahremiyet Eğitimi, Çocuk Sağlığı Eğitimi ve Sınır Seçenekleri Eğitimi almıştır. Meslek elemanları tarafından verilen Bağlanma Teorisi Eğitimi ve Mahremiyet Eğitimlerine toplam 397 anne katılım sağlamıştır.

Proje ortağımız olan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından Kadın Konukevlerinde görev alan 170 destek hizmetleri personeline “Travmaya uğramış çocuk ve annelerle iletişim teknikleri eğitimi” verilmiştir.

Proje ortağımız olan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından 42 çocuğa Mahremiyet Bilinci Eğitimi verilmiş, ayrıca Mahremiyet Eğitici Eğitimi alan meslek elemanları tarafından 147 çocuğa Mahremiyet Eğitimi verilmiştir.

519 çocuğa tarama ve tanılama hizmeti verilmiş ve proje kapsamında 1133 çocuk tedavi/rehabilitasyon hizmetlerinden faydalandırılmıştır.

İl Müdürlüğümüze bağlı 9 Kadın Konukevindeki oyun odaları çocuklarımızın yaş gruplarının bilişsel psikososyal ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlenmiştir.

Proje ortağımız İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi tarafından 6 adet Anne-Çocuk Destekleyici Sanat Terapileri Uygulama Atölyeleri gerçekleştirilmiştir. Bu faaliyete 36 anne ve 36 çocuk katılım sağlamış

42 Meslek elemanı Sanat Terapisi Uygulama Eğitimi ve Süpervizyonluğu almıştır.  Bu eğitimler sonrasında meslek elemanları tarafından uygulanan sanat terapileri atölyelerine 523 çocuk katılım sağlamıştır. 

Proje ortağımız İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi tarafından meslek elemanları tarafından gerçekleştirilen Sanat Terapisi Uygulama Atölyelerinden önce çocuğun mevcut durumu ve atölye sonrası durumunun izlenmesi amacıyla yapılan ön test-son test ölçümlemeleri değerlendirilmiştir.  

Proje kapsamında Mahremiyet Eğitici Eğitimi, Çocuk Sağlığı ve Bağlanma Teorisi el kılavuzları hazırlanmıştır.

Proje sonunda proje kitapçığı hazırlanmıştır.

 

Bu web sitesi, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteklediği Güçlü Çocuk Güçlü Toplum Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk İstanbul Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne ait olup İSTKA veya Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın görüşlerini yansıtmamaktadır.