T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Güncellenen web site adresimiz "www.aile.gov.tr" ile devam etmek için aşağıdaki butonu kullanınız.

Tıklayın

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Güncellenen web site adresimiz "www.csgb.gov.tr" ile devam etmek için aşağıdaki butonu kullanınız.

Tıklayın

T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Güncellenen web site adresimiz "www.aile.gov.tr" ile devam etmek için aşağıdaki butonu kullanınız.

Tıklayın

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Güncellenen web site adresimiz "www.csgb.gov.tr" ile devam etmek için aşağıdaki butonu kullanınız.

Tıklayın
13 Kasım 2020, Cuma

2020 E-KPSS Kura Başvuruları


7 Şubat 2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Engelli  Kamu  Personel  Seçme  Sınavı  ve  Engellilerin  Devlet  Memurluğuna  Alınmaları Hakkında  Yönetmelik  uyarınca,   yapılacak  yerleştirmeler  için Kura  usulüyle ilkokul/ortaokul/ilköğretim/özel eğitim iş uygulama merkezi veya okulu mezunu veya bu okullardan yerleştirme işlemlerine son başvuru tarihi itibarıyla mezun olabilecek durum da olan  adayların  Kura  başvuruları   18 Kasım 2020 tarihinde  başlayacak, 30 Kasım 2020 tarihinde sona erecektir. 

İl Müdürlüklerimiz tarafından Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı Belgesinde adayın isim, soy isim, engelli sağlık kurulu raporunda belirtilen engel gurubu, adayın TC Kimlik No, yerleştirme  türü  bilgileri  doldurulacak  olup,  aday  başvuru  tarihleri  içerinde  bu  belge  ile birlikte ÖSYM başvuru merkezine başvuruda bulunacaktır. Kuraya başvuracak adaylar için düzenlenen Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı belgesinde adayın, sadece engel grubu yazılacak engeline ilişkin diğer bilgiler boş bırakılacaktır.

2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı Kılavuzunda belirtildiği üzere;

- Kuraya ilkokul, ortaokul, ilköğretim, Özel eğitim İş Uygulama Merkezi (Okulu)öğrenim belgesine  sahip olanlar veya bu okullardan yerleştirme işlemlerine son başvuru tarihi itibariyle mezun  olabilecek durumda olan engelli adaylar başvurabileceklerdir.

- ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı olan ve eğitim bilgileri ile KURA için gereken engel grubuna ilişkin bilgilerinde değişiklik bulunmayanlar, başvurularını, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr/ internet  adresinden  bireysel  olarak yapabileceklerdir.

- ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde E-KPSS için gereken engel grubu bilgisi doğru ve geçerli olan ancak, fotoğraf veya eğitim bilgisi nedeniyle başvurusunu bir başvuru merkezinden yapması  gereken  adayların  yeniden  ÖN  KABUL  VE  TAAHHÜTBEYANI BELGESİ alması gerekmemektedir.

- Kura başvurularının başladığı ilk gün itibari ile 65 yaşını dolduran engelli adayların başvurusu sistem tarafından kabul edilmeyecektir.

- 18 yaşını tamamlamamış adayların başvurusunda, kadrolara atanmak için 18 yaş şartının tercihlerin yapılacağı son başvuru tarihinden önce tamamlanmış olması  gerektiği bilgisi verilerek adayın başvurusu alınacaktır.

Başvuru sırasında engelli adayların aşağıda belirtilen evrakları yanlarında bulundurmaları gerekmektedir:

"Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında  Yönetmelik"  veya  "Çocuklar  İçin  Özel  Gereksinim  Değerlendirmesi Hakkında  Yönetmelik"  veya  "Erişkinler  İçin  Engellilik  Değerlendirmesi  Hakkında Yönetmelik"  hükümlerine  uygun  %40  ve  üzerinde  engelli  olduğu  belirtilen  engelli sağlık kurulu raporları veya onaylı bir örneği,

- 2020-E-KPSS/Kura Aday Başvuru Formu,

- Diploma veya mezuniyet durumunu gösterir belge veya II. Kademe Eğitim Başarı Belgesi,

- Nüfus Cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportun  aslı  (Nüfus  Cüzdanında  soğuk  damga  basılı  olmalı,  adayın  kolaylıkla tanınmasını  sağlayacak  güncel  bir  fotoğraf  ve  T.C.  Kimlik  Numarası  bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır).