…
…
…
…
…
…
…
10 Aralık 2019, Salı Melikgazi, Kayseri

İl Müdürlüğümüz Tarafından Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmenlere Mobil Sosyal Hizmet Ve Cinsel İstismar Konulu Konferans


Kayseri Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz tarafından 28.10.2019 tarihinde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı konferans salonunda psikolojik danışman ve rehber öğretmenlere mobil sosyal hizmet ve cinsel istismar eğitimi verildi.

 Konferansın Açılış konuşmasını yapan İl Müdürümüz Nevzat ÖZER; “ Bakanlık olarak her kesime hizmet götürmeyi, kendisine şiar edinmiş bir bakanlığız. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın bir yöneticisi ve bir psikolojik danışman olarak siz meslektaşlarımızla koordine çalışmaya ve eğitimlere büyük önem veriyoruz. Bu bağlamda 16 ilçemizde eğitimler düzenleyerek 2019 yılı içerisinde 50.000 kişiye ulaştık ve hız kesmeden uzman personel ekibimle birlikte konferanslar düzenlemeye devam ediyoruz.’’ diye konuştu.

Çocuk yetiştirme konusunda ailelere olduğu kadar öğretmenlere de büyük görev ve sorumluluklar düşmekte olduğunu vurgulayan ÖZER, günümüzde teflon tipi insanlar türediğini, bu tip insanların çevresinde bulunan herkese zararlar verdiklerini, teflon tava misali kendisi yanmayıp içindekileri yaktıklarını ifade etti. Bir çocuğu eğitmenin ve yetiştirmenin geleceğin annesini ve babasını eğitmek ve yetiştirmek olduğunu içselleştirmemiz gerekiyor. Bu nedenle anne ve baba olmayı aslında bir meslek olarak düşünmeli, çocuklarımızı cinsel istismar, uyuşturucu madde bağımlılığı gibi karşılaşabilecekleri her türlü olumsuzluğa karşı korumayı vazife edinmeliyiz. Çocuklarımızın eğitimi, çocuklarımızın güvenliği, işimizden, özel yaşantımızdan ve dahi her şeyden önce gelmelidir” dedi.

Mobil Sosyal Hizmet Birimlerini nedir ve nasıl çalışmalar yapacaktır konularında bilgilendirme yapan sayın ÖZER, cinsel istismar ve mahremiyet konusunda böyle bir konferans düzenlenmesinin hedefinin vaka yönetim süreçlerinde dikkat edilecek hususlar, evrakların gönderilmesi, müdahale ön hazırlık, bildirim, çocuğa yönelik hizmet, görüşme ve raporlama sürecinde yaşanmakta olan problemlerin önlenmesi, yapılması gereken iş ve işlemlerin koordine olarak ve çocuğun yüksek yararı gözetilerek yürütülmesi konularında ortak bir bakış açısıyla ve organize hareket edilmesinin sağlanması olduğunu belirtti.

Mobil Sosyal Hizmet Birimleri hakkında sunumu gerçekleştiren Kocasinan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Osman ŞAHİN  ‘Bakanlığımız hizmetlerinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması, etkinliğinin ve verimliliğinin arttırılması, koruyucu, önleyici ve destekleyici hizmetlerin arz odaklı yaklaşım ile geliştirilmesi amacıyla Mobil Çocuk Sosyal Hizmet Birimlerince okullarda sosyal hizmet müdahalesine ihtiyaç duyan çocuklar tespit edilecektir. Oluşturulan mobil çocuk sosyal hizmet ekipleri eşleştikleri okulların rehberlik servislerini ziyaret ederek okula devamsızlığı olan, ihmal veya istismara uğrama riski olan, suça yönelme riski bulunan veya sosyal hizmet müdahalesine ihtiyaç duyan çocukları tespit edecek, tespit edilen çocuklara yönelik rehberlik servisi, okul yönetimi ve sınıf öğretmeni ile görüşmeler gerçekleştirilecek, çocuğun ihtiyaçları belirlenecektir. Ayrıca çocuğun ailesi ile de görüşmeler yapılacaktır. Gerekli durumlarda aile görüşmeleri rehber öğretmenlerle birlikte gerçekleştirilecektir. Görüşmeler sonrası çocuğun ve ailenin ihtiyaçları belirlenecek, ihtiyaçları giderilmesine yönelik gerekli mesleki çalışmalar gerçekleştirilecek veya ilgili kurum ve kuruluşlar harekete geçirilerektir.’ dedi.

Osman ŞAHİN’in ardından konuşmasını gerçekleştiren AÇSH İl Müdürlüğü personeli Uzman Psikolog Sengül DURMUŞOĞLU ‘Çocuk İstismarı ve Mahremiyet’ konulu konferansını gerçekleştirdi. “Çocuk cinsel istismarında risk faktörleri, İstismarın türleri, hangi eylemlerin istismar olarak değerlendirilebileceği” gibi konuların konuşulduğu konferansta;    “istismara uğrayan çocukların nasıl belirtiler göstereceği, alınabilecek önlemlerin neler olduğu, mahremiyet kavramı” gibi önemli konulara değinildi. Mahremiyetin öncelikle ailede başlayacağına vurgu yapan DURMUŞOĞLU, cinsel istismarın çocuk üzerinde travmatik etkilere neden olabileceğini, bu yüzden ailelere ve öğretmenlerimize büyük görevler düştüğünü hatırlatarak, öğretmenlere istismar vakalarında çocuklara yaklaşım, sağlıklı iletişim becerileri gibi konularda tavsiyelerde bulundu.

1 saatten fazla süren konferans katılımcıların soruları cevaplanarak sonlandırıldı.