Abdurrahman PINAR
Abdurrahman PINAR
İl Müdür Yardımcısı

  
 

 1. 1-Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğüne bağlı iş ve işlemler

  2-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına Bağlı Olarak;

      a-İl Müdürlüğünün ihtiyaçlarında kullanılmak üzere her türlü malzemenin temini için satın alma süreçlerini yönetmek.

      b-İhale İşlemlerinin ihalelerini yapmak ve yüklenici firma hak edişlerinin ödemelerini gerçekleştirmek, Satın Alma ve yürütme ihale komisyonu başkanlığını yürütmek.

      c-Yatırımlar ve Döner Sermaye ile ilgili işlemleri işlemler.

      d-İl Müdürlüğü bünyesindeki Tahakkuk işlemleri ile ilgili işlemler.

      e-Doğum Yardımı uygulamasıyla ilgili işlemler.

      f-Taşınır Mal Kayıt Kontrol işlemleri ile ilgili işleri yürütmek.

      g-Stratejik Planlama ile ilgili işlemler.

  3- Bilgi İşlem Daire Başkanlığına bağlı iş ve işlemler,

  4- Araçların takibi ve görev onayları ve icapçı şoför listesi ile ilgili işlemleri yürütmek.

  5- Ağırlama, konaklama, karşılama ve STK larla ilgili ilgili iş ve işlemler.

  6- Görev alanıyla ilgili mevzuatlara geriye-ileriye dönük inceleme yaparak, tüm iş ve işlemleri bu çerçevede yürütmek.

  7- Kendi görev alanı ile ilgili Sivil Toplum Kuruluşları ile işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.

  8- Sorumlu olduğu birimleri ile ilgili etkinlikler ve özel gün ve haftaların kutlama programlarını ve hazırlıklarını bizzat organize etmek, yapılacak organizasyon ve etkinlikler hakkında 10 gün önceden İl Müdürüne bizzat bilgi vermek.

  9- Görev alanına giren işlerle ilgili bilgi notları hazırlamak ve hazırlatmak.

  10- İl Müdür Yardımcıları kendilerine bağlı kuruluş ve birimlerin işleyişinin düzenlenmesinden ve denetlenmesinden sorumludur.

  11- İl Müdür Yardımcısı kendisine bağlı servislerde görev yapan personelin disiplin amiridir.

  12- İl Müdürü tarafından verilen diğer görevleri yapmak.