Cüneyd ÖZDEMİR
Cüneyd ÖZDEMİR
  İl Müdür Yardımcısı

 1. 1-Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Bağlı iş ve işlemler,

      a-Koruyucu Aile ve Evlat Edinme ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

      b-Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü ve Erkek İlk Kabul Birimi ile ilgili işlemler.

      c-Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü ile ilgili iş ve işlemler.

      d-5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu ile ilgili İl Koordinasyon Kurulu toplantılarının sevk ve idaresi ile ilgili işlemler. 

      e-Çocuk Destek Merkezi İşlemleri;

  • Ahmet Baldöktü Çocuk Destek Merkezi
  • Kayseri/Talas Çocuk Destek Merkezi
  • Kız İlk Kabul Müdahale ve Ergen Gebe Birimi
  • Çocuk Hakları ile ilgili işlemler
  • Çocuk İzleme Merkezi iş ve işlemler
  • Sokakta Yaşayan / Çalışan Çocuklar ile ilgili İl Koordinasyon Kurulu toplantılarını organize etmek.
  • Öz Değerlendirme ile ilgili iş ve işlemler.

  2-Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğüne bağlı iş ve işlemler,

      a- Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri ile ilgili işlemler

      b- Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetinde İl Müdürünü temsil etmek

  3-Basın ve Halkla İlişkiler ile ilgili işlemler.

  4-Alo 183 Çocuk Hattı ile ilgili iş ve işlemler

  5-Spor kulübü ile ilgili iş ve işlemler.

  6-Görev alanıyla ilgili mevzuatlara geriye-ileriye dönük inceleme yaparak, tüm iş ve işlemleri bu çerçevede yürütmek.

  7-Kendi görev alanı ile ilgili Sivil Toplum Kuruluşları ile işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.

  8-Sorumlu olduğu birimleri ile ilgili etkinlikler ve özel gün ve haftaların kutlama programlarını ve hazırlıklarını bizzat organize etmek, yapılacak organizasyon ve etkinlikler hakkında 10 gün önceden İl Müdürüne bizzat bilgi vermek.

  9-Görev alanına giren işlerle ilgili bilgi notları hazırlamak ve hazırlatmak.

  10-İl Müdür Yardımcıları kendilerine bağlı kuruluş ve birimlerin işleyişinin düzenlenmesinden ve denetlenmesinden sorumludur.

  11-İl Müdür Yardımcısı kendisine bağlı servislerde görev yapan personelin disiplin amiridir.

  12-İl Müdürü tarafından verilen diğer görevleri yapmak.