Dr. Yasemin GÜLBAHAR
Dr. Yasemin GÜLBAHAR
   İl Müdür Yardımcısı

 

1- İç Göç Eylem Planı, İl Eylem Planı, Güvenli Toplum ve Bölücü Faaliyetlere karşı iş ve işlemler.

2- Evrak Servisi ve Arşiv ile ilgili işlemler.

3- Vatandaşlık İnceleme ve Araştırma Komisyonu temsilcisi olarak toplantılara iştirak etmek.

4- Toplam Kalite Yönetimi (TKY) ile ilgili işlemler.

5- Sosyal Sorumluluk Projeleri ve AB Projeleri ile ilgili bilgi ve gelişmeleri takip etmek.

6- Gönüllü Çalışma ve Onurlandırma ile ilgili işlemler.

7- İl Müdürlüğü binasının sorumluluğu, temizliği ve düzenini organize etmek.

8- Görev alanıyla ilgili mevzuatlara geriye-ileriye dönük inceleme yaparak, tüm iş ve işlemleri bu çerçevede yürütmek.

9- Kendi görev alanı ile ilgili Sivil Toplum Kuruluşları ile işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.

10- Sorumlu olduğu birimleri ile ilgili etkinlikler ve özel gün ve haftaların kutlama programlarını ve hazırlıklarını bizzat organize etmek, yapılacak organizasyon ve etkinlikler hakkında 10 gün önceden İl Müdürüne bizzat bilgi vermek.

11- Görev alanına giren işlerle ilgili bilgi notları hazırlamak ve hazırlatmak.

12- İl Müdür Yardımcıları kendilerine bağlı kuruluş ve birimlerin işleyişinin düzenlenmesinden ve denetlenmesinden sorumludur.

13- İl Müdür Yardımcısı kendisine bağlı servislerde görev yapan personelin disiplin amiridir.

14- İl Müdürü tarafından verilen diğer görevleri yapmak.