Erdem ALBAYRAK
Erdem ALBAYRAK
 İl Müdür Yardımcısı

 1. 1- Personel Genel Müdürlüğüne bağlı iş ve işlemler,

      Aday Memurlar, görevlendirme, staj ile ilgili işlemler, kadro ve sınav işlemleri, atama işlemleri,  özlük işlemleri, hukuk işlemleri, disiplin ve mevzuat işlemleri, terfi, intibak ve emeklilik işlemleri.

  2- Denetim Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı iş ve işlemler.

  3-Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı iş ve işlemler,

      a-Özel Aile Danışma Merkezleri ile ilgili iş ve işlemler

      b-Aile Eğitim Programı ile ilgili iş ve işlemler

      c-Aile ve Boşanma Süreci Danışmanlığı iş ve işlemleri

      d- SHM’ler ile ilgili iş ve işlemler

  4-Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile ilgili işlemler (CİMER)

  5- Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı iş ve işlemleri.

      a-Araştırma, Tez ile ilgili işlemler

      b-Hizmet İçi Eğitim ile ilgili işlemler.

  6- Halk günü toplantılarına İl Müdürü adına katılmak

  7- İl Envanteri ve Brifing ile ilgili işlemler.

  8- Görev alanıyla ilgili mevzuatlara geriye-ileriye dönük inceleme yaparak, tüm iş ve işlemleri bu çerçevede yürütmek.

  9- Kendi görev alanı ile ilgili Sivil Toplum Kuruluşları ile işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.

   

  10- Sorumlu olduğu birimleri ile ilgili etkinlikler ve özel gün ve haftaların kutlama programlarını ve hazırlıklarını bizzat organize etmek, yapılacak organizasyon ve etkinlikler hakkında 10 gün önceden İl Müdürüne bizzat bilgi vermek.

  11- Görev alanına giren işlerle ilgili bilgi notları hazırlamak ve hazırlatmak.

  12- İl Müdür Yardımcıları kendilerine bağlı kuruluş ve birimlerin işleyişinin düzenlenmesinden ve denetlenmesinden sorumludur.

  13- İl Müdür Yardımcısı kendisine bağlı servislerde görev yapan personelin disiplin amiridir.

  14- İl Müdürü tarafından verilen diğer görevleri yapmak.