İl Müdürümüz
Nevzat ÖZER
  İl Müdürü
 


ÖZGEÇMİŞ

EĞİTİM
 • Yüksek Lisans: İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2003
 • Lisans             : Atatürk Üniversitesi 2001
 • Ön Lisans       : Anadolu Üniversitesi 1995
İŞ DENEYİMİ
 • Yozgat Erdoğan Akdağ İlköğretim Okulu Psikolojik Danışmanı
 • Yozgat Kız Meslek Lisesi Psikolojik Danışmanı
 • Öğretmen adaylarına Pedagojik formasyon(Eğitim Bilimleri) dersleri verdi
 • Yerköy Rehberlik Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı
 • Millî Eğitim Müdürlüğü İl Rehberlik ve Psikolojik danışma koordinatörlüğü
 • Yozgat Rehberlik Ve Araştırma Merkezi Müdür yardımcılığı
 • Aile ve Sosyal Politikalar Antalya İl Müdür Yardımcılığı
 • Kayseri Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü
YAYINLANAN ESERLERİ –KİTAPLARI
 • Dünyanın En Zor Mesleği Anne ve Baba Olmak” Pegem Yayıncılık,“2008 (Ankara)
 • 21.YY.da Anne ve Baba olmak” Efil yayıncılık,2009  (Ankara)
 • Yaşamı ve Kendinizi Sorgulamak, Crea yayıncılık,2012  (İstanbul)
YAPTIĞI ARAŞTIRMA VE PROJELER
 • TÜBİTAK ın Doğa Eğitim Projesini hazırlama ve Uzman Personeli 2008
 • Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Okullarda şiddeti önlemeye yönelik İl Raporu Hazırlama
 • Aile ve Sosyal Politikalar bakanlığı “Aile TV Projesi”
 • Yuva-Yurt ve Sevgi evlerinde kalan çocukların dini ve ahlaki yönden geliştirme projesi
 • Polis Akademisi Uluslararası risk altında ve korunması gereken çocuklar sempozyumuna 21.yy da anne ve baba olmak bildirisi.
VERDİĞİ EĞİTİM, SEMİNER ve KONFERANSLAR
 • Kadem Bursa Temsilciği tarafından Düzenlenen Cinsel İstismar Konferansına bildiri sunma ve sunum yapma.                 
 • Fransa’da yaşayan gurbetçilere 21.yy.da Anne ve Baba olmak isimli konferanslar (Fransa 2011)
 • TRT radyoda “Emekliliği ve istifası olmayan tek meslek Anne ve Babalık” programı
 • Yozgat “E” tipi cezaevinde mahkûmlara eğitimin suçla ilişkisi konulu konferans.(2007)
 • Aydın polis Meslek yüksekokulu öğrenci ve personeline 21.yy da anne ve baba olmak isimli konferans
 • Yozgat Emniyet Müdürlüğünde görev yapan polis anne ve babalara 21 yy da anne ve baba olmak konferansları
 • Antalya il müftülüğünde günümüzün çocuğunu anlamada yöntem ve taktikler konulu konferanslar.
 • Birçok il ve ilçede 21.yy da anne ve baba olmak isimli konferanslar dizisi.
KÖŞE YAZILARI ve TV PROGRAMLARI
 • Beyaz Tv De uzman konuk olarak davet edilmiş, sınavlar, aile içi iletişim, ergenlik çağı, anne-baba tutumları gibi konularda bilgiler vermiştir.
 • TRT radyoda çocuk işçiliği ve ailenin Önemi röportajı
 • Akdeniz TV de aile tutumu ve çocuğa yansımaları konulu program
KATILDIĞI EĞİTİM, SEMİNER ve KURSLAR
 • Boşanma Danışmanlığı Supervisor Eğitimi, Kuşadası 2015
 • Boşanma öncesi ve sonrası Danışmanlık eğitimi eğiticisi  2013(Aile ve Topl.Hizm.Gen.Müd)
 • Evlilik Öncesi eğitici eğitimi 2013 (Aile ve Topl.Hizm.Gen.Müd.
 • Kız Çocuklarının Okullaşmasına destek Eğitimi, Ankara 2012
 • 7-19 Yaş aile eğitimi uygulayıcı formatörü eğitimi, Aksaray 2012
 • İnsan ve kadın ticareti eğitimi,ICMPD Unicef
 • Polis Akademisi Uluslararası risk altında ve korunması gereken çocuklar sempozyumu
 • Stratejik eylem planı hazırlama eğitimi 2010 (Mersin )
 • Temel psikoloji sertifikası 2011
 • Yeni Rehberlik Programı Rehber Öğretmenliği ortaöğretim il formatörlüğü (Kuşadası) 2006
 • Liderlik ve girişimcilik semineri (Yalova) 2009
 • ÖSS Tercih Danışmanlığı Semineri (Aksaray) 2008
 • Temel Kabiliyetler Testi Kursu 7–11 yaş
 • Temel Kabiliyetler Testi Kursu 9–11 sınıf düzeyi 2008
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi okullarda Şiddeti önleme komisyon üyeliği
 • SBS ve YGS sınavları il değerlendirme komisyonu Üyesi
 • Uniceff sertifikalı Psikososyal destek eğitimi 2007
 •  İnsan Hakları Ve Vatandaşlık Eğitim Semineri 2008
 • Ölçme ve değerlendirme semineri 2008
 • Okulda Temel Önleme semineri 2005
 • Psikososyal müdahale hizmetleri 2004
 • Okullarda şiddeti önleme ve psikososyal müdahale hizmetleri
 • Eğitimde drama, Sınıf Yönetimi ve Çoklu Zekâ eğitimi
 • Bilim Sanat Merkezine öğrenci seçiminde test uygulayıcısı(2007)