Kadir YILMAZ
Kadir YILMAZ (Şube Müdürü)

  
 

1- Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı iş ve işlemler;

    a-Engelli Evde Bakım hizmetleri ile ilgili işlemleri yürütmek.

    b-75. Yıl İstikbal Rehabilitasyon ve ADM Müdürlüğü ile ilgili iş ve işlemlerin takibini yapmak.

    c-Özel Engelli Yatılı Bakım Merkezleri ile ilgili işlemleri yürütmek.

    d-Alo 183 Engelli ve Yaşlı ihbar hattı ile ilgili işlemleri yürütmek.

    e-Kamu ve Özel Huzurevleri ile ilgili iş ve işlemler.

    f-Erişebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu ile ilgili işlemler.

2- İl Uyuşturucu Koordinasyon Kurulu ile ilgili işlemler.

3- Sivil Savunma, AFAD ve İş Sağlığı Güvenliği Birimi ile ilgili iş ve işlemler

4- Görev alanıyla ilgili mevzuatlara geriye-ileriye dönük inceleme yaparak, tüm iş ve işlemleri bu çerçevede yürütmek.

5- Kendi görev alanı ile ilgili Sivil Toplum Kuruluşları ile işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.

6- Sorumlu olduğu birimleri ile ilgili etkinlikler ve özel gün ve haftaların kutlama programlarını ve hazırlıklarını bizzat organize etmek, yapılacak organizasyon ve etkinlikler hakkında 10 gün önceden İl Müdürüne bizzat bilgi vermek.

7- Görev alanına giren işlerle ilgili bilgi notları hazırlamak ve hazırlatmak.

8-Kendilerine bağlı kuruluş ve birimlerin işleyişinin düzenlenmesinden ve denetlenmesinden sorumludur.

9- Kendisine bağlı servislerde görev yapan personelin disiplin amiridir.

10- İl Müdürü tarafından verilen diğer görevleri yapmak.