Mahmut KOÇ
Mahmut KOÇ (Şube Müdürü)

 

1-Kadın Statüsü Genel Müdürlüğüne bağlı iş ve işlemler,

    a-Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü ile ilgili iş ve işlemler.

    b- Kadın Konuk Evi ile ilgili iş ve işlemler.

    c-2.Kadın Konukevi ile ilgili iş ve işlemler.

    d-Alo 183 Kadın hattı ile ilgili iş ve işlemler.

2- Kreşler ve Gündüz Bakım Evleri ile ilgili işlemler.

3- İl Göç İdaresi Koordinasyonu ile ilgili işlemler.

4- Halk günü toplantılarına İl Müdürü adına katılmak.

5- Suriyeli Mülteciler ve Romen Vatandaşlar ile ilgili işlemler.

6- Koruma Kurulu ile ilgili iş ve işlemler.

7- İl Müdürlüğü Muayene ve Teslim Alma Komisyonu Başkanlığını yürütmek.

8- Görev alanıyla ilgili mevzuatlara geriye-ileriye dönük inceleme yaparak, tüm iş ve işlemleri bu çerçevede yürütmek.

9- Kendi görev alanı ile ilgili Sivil Toplum Kuruluşları ile işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.

10- Sorumlu olduğu birimleri ile ilgili etkinlikler ve özel gün ve haftaların kutlama programlarını ve hazırlıklarını bizzat organize etmek, yapılacak organizasyon ve etkinlikler hakkında 10 gün önceden İl Müdürüne bizzat bilgi vermek.

11- Görev alanına giren işlerle ilgili bilgi notları hazırlamak ve hazırlatmak.

12-Kendilerine bağlı kuruluş ve birimlerin işleyişinin düzenlenmesinden ve denetlenmesinden sorumludur.

13- Kendisine bağlı servislerde görev yapan personelin disiplin amiridir.

14- İl Müdürü tarafından verilen diğer görevleri yapmak.