…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
31 Aralık 2019, Salı Kırşehir, Türkiye

Ahiler Kalkınma Ajansı Teknik Desteği İle Müdürlüğümüzde "Aile Eğitim Programı Eğitici Eğitimi" Projesi Gerçekleştirildi.


Ahiler Kalkınma Ajansına 2019 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında başvurduğumuz "Aile Eğitim Programı Eğitici Eğitimi" konulu projemizin kabul görmesi ile TR71/19/TD/0023 sözleşme numaralı Eğitici Eğitimi programı 23-27 Aralık 2019 tarihleri aralığında Müdürlüğümüzde gerçekleştirilmiştir.

5 gün boyunca süren eğitim programımız eğitim formatörleri ve Ahi Evran Üniversitesi’nde görevli öğretim görevlileri ve öğretim üyeleri aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Düzenlenen eğitime İl Müdürlüğümüz bağlı kuruluşta görevli meslek elemanları ile Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı kuruluşlarda görev yapan rehber öğretmenler katılım sağlamıştır.

Eğitimin başlangıcında İl Müdürümüz Ramazan BAYKARA, aile eğitimlerinin önemli olduğunu ailelere verilecek olan aile eğitimlerinin sağlıklı toplum ve ailelerin bilinçlendirilmesi konusunda önemli yeri olduğunu vurgulayarak eğitimi gerçekleştiren AEP Formatörlerine, akademisyenlere ve katılımcılara teşekkürlerini sunmuştur. 

5 gün ve 30 saat süren eğitimde Bakanlığımız Aile Eğitim Programı Formatörü Hülya YİĞİT ÖZÜDOĞRU, Aile Eğitim Programı (AEP) Formatörü Asiye Pervin KAYA URAL, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde görevli Doç. Dr. Hüseyin ŞİMŞEK, Doç. Dr. Tufan AYTAÇ, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Salih ŞİMŞEK ve Öğr. Gör. Erhan BOLAT ilgili oldukları alanda eğitim vermişlerdir. 

Eğitimin son gününde Aile Eğitim Programı Eğitici Eğitimi Projesi içerik bilgisi ile öğretim öncesi, esnası ve sonrasında ihtiyaç duyabilecekleri temel eğitim bilgilerinin genel değerlendirilmesi ve katılımcıların 4 gün boyunca aldıkları teorik bilgiyi pratiğe çevirmesine imkân tanıyan atölye çalışması yapılmış ve eğitim sonrasında 50 soruluk bir sınav uygulanarak katılımcılar ile eğitimin genel değerlendirme yapılmıştır. Sınav sonuçları değerlendirilerek sınavda başarılı olan katılımcılara verilmek üzere katılım belgesi hazırlanmaktadır.  

 

 

 

 

Eğitime katılan meslek elemanları eğitime ilişkin olumlu geri bildirimlerde bulunarak eğitimin kendilerine yeni bilgiler kazandırdığını, eğitimcilerin bilgi ve tecrübelerini kendilerine aktarabildiğini, eğitimi genel olarak tatmin edici bulduklarını bildirmiştir.

Eğitimi gerçekleştiren formatör ve akademisyenler katılımcıların eğitime ilgilerinin ve eğitimde edindikleri bilgileri aktarma yeteneklerinin yüksek olduğunu belirtmiştir.