…
25 Kasım 2019, Pazartesi Konya, Türkiye

İl Müdürümüz İbrahim AKYÜZ'ün Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Mesajı


Birleşmiş Milletler tarafından  1990 yılında alınan bir kararla  her 25 Kasım’ın “Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması için Uluslararası Mücadele Günü” olarak benimsenmesine karar verilmiştir. Bu önemli gün, kadına yönelik şiddet olgusunun  hem kadını, hem de toplumu sarsan sosyo-ekonomik koşullar, politik gelişmeler ve kültürel etkenlerle birlikte değerlendirilmesi gerekliliğini dünyanın gündemine taşımakta, soruna ve çözüm yollarına ilişkin çalışmalar yapılması konusunda farkındalık oluşturmaktadır.
Kadınlar bir toplumun en temel yapı taşları arasında olduğundan, o toplumda kadına ne şekilde davranıldığını, kadının sahip olduğu haklar, kadına verilen değer, kadının şiddete maruz kalması durumunda uygulanacak yaptırımlar ve kadının nasıl korunduğu o toplumun gelişmişlik seviyesine önem kazandıracaktır.

Kadınların ikinci sınıf bireyler olarak görülmesi, emeklerinin değersizleştirilmesi insanlığın en büyük ayıbıdır. Kadına ve kız çocuklarına şiddetin hiçbir meşru açıklaması olmamakla beraber ne saptırılmış dini inançların altına sığınmak ne de töreler bu ayıba mazeret olabilir. Kadına şiddet, bizim kültürümüzün de dinimizin de bir öğesi değildir. Kadına yönelik şiddetle mücadelede tüm tarafların sürece dahil edilmesi, ilgili mevzuat ve kamu politikası açısından hedef ve faaliyetlerin belirlenmesi amacıyla hazırlanan ve 2012 yılında yürürlüğe giren “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı (2012-2015)”nın uygulama süresi 2015 yılı sonunda tamamlanmıştır.

Bu çerçevede, İstanbul Sözleşmesi başta olmak üzere taraf olunan uluslararası sözleşmeler ve ulusal mevzuat hükümleri, ilgili araştırma ve inceleme raporları ile son dönemde ortaya çıkan toplumsal ihtiyaç ve gelişmeler göz önünde bulundurularak, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin kadın araştırmaları merkezlerinin katkı ve katılımları ile Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü koordinasyonunda “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı (2016-2020)” hazırlanmıştır
 Eylem Planı ile;

-        Mevzuat Düzenlemeleri
-        Farkındalık yaratma ve zihniyet dönüşümü
-        Koruyucu ve önleyici hizmet sunumu ve şiddet mağdurlarının güçlenmesi
-        Sağlık hizmetlerinin düzenlenmesi ve uygulanması
-        Kurum kuruluşlar arası işbirliği ve politika
olmak üzere 5 temel alanda iyileştirmeler hedeflenmektedir.

         Bu bağlamda; 25 kasım “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü”nün dünyada ve ülkemizde  kadına yönelik şiddetin önlenmesi, kadın haklarının korunması ve geliştirilmesi, toplumsal yaşamda kadının güçlendirilmesi, eşit hak, fırsat ve imkanlardan yararlanmasına katkı sağlayacak önlemlere ışık tutmasını temenni ederim”