…
28 Haziran 2021, Pazartesi Ankara, Türkiye

Ergenlik Dönemindeki Çocuklara Psikolog Desteği Uygulaması


Koruyucu aile hizmet kapsamında, tüm çocukların kişisel özellikleri, psiko-sosyal durumları ve içinde bulunulan gelişim evrelerine özgü hususların tümü özenli bir şekilde değerlendirilerek mesleki çalışmalar planlanmaktadır.

Ergenlik dönemindeki çocuklarda diğer gelişim evrelerine göre daha hızlı fiziksel, psikolojik ve sosyal değişimler meydana gelmekte, bu dönemi yaşayan çocuklar için süreçler daha hassas ve karmaşık olabilmektedir. Bundan dolayı ergenlik dönemindeki çocuklara ve ailelerine özgü destekler sunulması önem taşımaktadır.

Bu kapsamda, koruyucu aile hizmetinden yararlanan ergenlik dönemindeki çocukların karşılaşabilecekleri muhtemel problemlerin ortaya konulması, olası risklerin oluşmadan önüne geçilmesi, ortaya çıkan sorunların ise uygun yöntemler yoluyla çözüme kavuşturulabilmesi amacıyla “Ergenlik Dönemindeki Çocuklara Psikolog Desteği Uygulaması” hayata geçirilmiştir.

Psikologlar ile koruyucu aile birimlerinde görev yapan meslek elemanları işbirliği ile gerçekleştirilen çalışmada, psikologlar ergenlik dönemindeki çocuklara yönelik rehberlik sunmakta, ayrıca koruyucu aileler ergenlik dönemi özellikleri ve riskleri hakkında bilgilendirilmektedir. Ergenlik dönemi, okul hayatı, meslek seçimi, başarı gibi konularda gençlere ve ailelere yönelik seminerler verilmektedir.