…
28 Haziran 2021, Pazartesi Ankara, Türkiye

Koruyucu Aile Günü


30 Haziran 'Koruyucu Aile Günü' ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bakanlığımızca çocuklarımıza yönelik sunduğumuz hizmetlerde temel önceliğimiz çocuklarımızın kendi ailelerinin yanında kalmalarını sağlayacak destek mekanizmalarının geliştirilmesi ve hayata geçirilmesine dayanmaktadır.

Koruma ve bakım ihtiyacı olan çocuklarımıza yönelik sunduğumuz hizmetlerde de aynı anlayıştan hareket ederek politikaları oluşturulmaktadır. Bu doğrultuda, tüm çocukların öncelikle aile odaklı hizmetlerden yararlandırılmasını sağlayacak çalışmalar yürütülmektedir. Koruyucu aile hizmeti bu yaklaşıma uygun olarak sürdürülmekte olan ve her geçen gün ülke genelinde yaygınlaşan bir uygulama modelidir. Yürütülen projeler, alanda çalışan meslek elemanlarının gayretleri ve çocuklara özverili bir şekilde bakım sağlayan koruyucu ailelerimizin katkılarıyla koruyucu aile hizmeti bugün artık çocuk koruma sistemimiz içerisinde merkezi bir konuma gelmiş durumdadır.

Bu doğrultuda, Bakanlığımızca yapılan çalışmalar kapsamında koruyucu aile uygulamasının yaygınlaştırılması ve bu uygulamaya yönelik kamuoyu farkındalığının artırılması için tarihte uzun yıllar çocuk koruma alanında önemli hizmetler sunan kurumlarımızdan Ankara Himaye-i Etfal Cemiyeti'nin kuruluş tarihi de olan 30 Haziran, Cumhurbaşkanlığınca yayımlana Genelge ile 'Koruyucu Aile Günü' olarak kutlanmasına karar verilmiştir.

Genelge için tıklayınız