…
10 Mayıs 2018, Perşembe

"2002 yılında yüzde 45 olan kız çocuklarımızın ortaöğretimde okullaşma oranı bugün gururla ifade edebiliriz ki yüzde 83'lere ulaşmış bulunmaktadır''


Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya, 2002 yılında yüzde 45 olan kız çocuklarının ortaöğretimde okullaşma oranının yüzde 83'lere ulaştığını gururla ifade edebileceklerini belirterek, "Yükseköğrenimdeki kızlarımızın eğitim göstergelerinde ise daha çarpıcı bir gelişme görüyoruz. Yükseköğrenimdeki kız çocuklarımızın oranı 2002'de yüzde 13'tü. Günümüzde bu oran yaklaşık yüzde 45'e ulaştı. Bu konuda erkekleri geçmiş durumdayız" dedi.
 

Bakan Kaya, Taksim'deki bir otelde düzenlenen "Kadın ve Teknoloji İstanbul Buluşması"nda yaptığı konuşmada, kadının, bir anne olarak ailesinin direği, aynı zamanda, aile ve toplumu geleceğe taşıyan, geleceği inşa eden en önemli güç olduğunu söyledi.
 

Günümüzde giderek ön plana çıkan dijital dünyanın sunduğu fırsat, imkan ve tehditler nedeniyle, bu alanda kadınların aktif rol üstlenmelerine ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Bakan Kaya, "Bu konuda kadınlarımızın aktif olması, aynı zamanda ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşması, ayrıca günümüz ekonomisinde küresel rekabette hak ettiği yeri alması bakımından da önemlidir. Gelecek dönem hedefimiz, ilk 10 büyük ekonomi içine girmektir. Bu hedefimize toplumumuzun yarısını oluşturan kadınların katkı ve katılımı olmadan ulaşamayız" diye konuştu.
 

Bakan Kaya, Türkiye'de kadınların dijital teknolojilerin sunduğu imkan ve fırsatları etkin biçimde kullanması gerektiğine vurgu yaparak, şöyle devam etti:
 

"Aksi takdirde, hem hedeflediğimiz ekonomik büyüklüğe ulaşmamız güçleşir hem de dijital teknolojiler aile ve toplum varlığımızı tehdit eder hale gelebilir. İşte bu buluşmanın temel nedeni de kadınların dijital dünyanın sunduğu imkanlardan etkin ve verimli şekilde faydalanmaları, ayrıca bu konuda farkındalığın oluşturulmasıdır. Bu nedenle ele alınacak güvenli ve bilinçli internet kullanımı, e-postanın etkin kullanımı, bulut teknolojisinin kullanımı, temel veri okuryazarlığı konularını son derece anlamlı buluyorum. Bu nedenle dijital teknolojilerde kadınlarımızın da aktif biçimde yer almaları hedefini, kadının güçlenmesinin öncelikli alanlarından biri olarak dikkate aldık; alıyoruz."
 

- "Güvenli internet kullanımı eğitimi verdik"
 

Bu yıl 8 Mart'ta "Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı"nı açıkladıklarını hatırlatan Bakan Kaya, "Bu belgemizde 'bilişim sektöründe daha fazla yer almaları için, veri tabanı, yazılım, ağ teknolojileri, dijital pazarlama, bilgi güvenliği vb. konularda 2023 yılı sonuna kadar 200 bin kadının yetiştirilmesi' hedefine yer verdik. Bakanlık olarak ayrıca son aylarda yaptığımız faaliyetlerde de bu alana ayrı bir önem ve öncelik verdik. Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumu ile iş birliği içinde Bakanlığımız sevgi evlerinde yetişen kız çocuklarımız ve bakıcı anneleri ile şehit çocukları ve eşlerine yönelik olarak 'Bilgi Teknolojileri ve İnternetin Bilinçli ve Güvenli Kullanımı Eğitimi' verdik. Bu etkinliklerimizle, kızlarımızın meslek kariyerlerini bilgi ve iletişim teknolojileri alanında yapmalarının önemine dikkat çektik" ifadelerini kullandı.
 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 16 yılda kız çocuklarının okullaşma oranında ve eğitimlerine devamlarında büyük başarı yakaladıklarını kaydeden Bakan Kaya, şu bilgileri verdi:

 

"2002 yılında yüzde 45 olan kız çocuklarımızın ortaöğretimde okullaşma oranı bugün gururla ifade edebiliriz ki yüzde 83'lere ulaşmış bulunmaktadır. 'Ama bu da yetmez' diyoruz. Hedefimiz tüm kız çocuklarımızın okullaşmasıdır. Yükseköğrenimdeki kızlarımızın eğitim göstergelerinde ise daha çarpıcı bir gelişme yakaladık. Yükseköğrenimdeki kız çocuklarımızın oranı 2002'de yüzde 13'tü. Günümüzde bu oran yaklaşık yüzde 45'leri bulmuş durumda. Bu konuda erkekleri geçmiş durumdayız. Bununla birlikte, istatistiklere baktığımızda bilgi teknolojileri alanında lisans eğitimi gören kız çocuklarımızın oranı yüzde 29'larda, mühendislik alanlarında yüzde 28'lerdedir. Bu oranları yüzde 50'lere taşımanın gayreti içerisindeyiz. Bu oranları asla ve asla yeterli bulmuyoruz. Bunun için Bakanlık olarak 'Türkiye'nin Mühendis Kızları' projesi ile liselerde mühendislik fakültelerini kızlarımıza anlatıyor ve bu fakülteleri tercih eden kızlarımıza burs desteği sağlıyoruz."
 

- "Dijital okur-yazarlığı yetkin bir şekilde kullanmak zorundayız"
 

Kadınların dijital okuryazarlık eğitimiyle, bulundukları yerlerde üstlendikleri liderlik vazifesini farklı bir boyuta taşıyacaklarına inandığını vurgulayan Bakan Kaya, "Kitle iletişim araçları, popüler kültür ve dijital teknolojiler her yaşta insanımızın tutumlarını, davranışlarını ve değerlerini şekillendirmeye, etkilemeye devam ediyor. Bu nedenle günümüzde başarılı olmak için dijital okuryazarlığı yetkin bir şekilde kullanmak ve anlamak zorundayız. Bu teknolojiyi doğru kullanmak, zararlı içeriklerden korunmak, yararlı içeriklerden en uygun şekilde faydalanmak gerekiyor. Geçen yüzyılda neredeyse büyük bir salon büyüklüğünde olan bilgisayarlar bugün cep telefonu boyutunda taşınabilir hale gelmiştir. İnternetle birlikte sosyal medyanın insanı etkileyen güçlü bir ağa dönüşmesi, eğitim ve iş hayatımızı, toplumsal yaşamımızı doğrudan etkilemektedir" değerlendirmesinde bulundu.
 

"Kadının güçlü olduğu bir toplumda aile de güçlü olur, toplum da güçlü olur" diye Bakan Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:
 

"Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümüne hazırlanırken 'Güçlü Kadın, Güçlü Aile, Güçlü Türkiye' hedefiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sadece kullanıcı olmak yerine teknolojiyi üreten pozisyonuna da süratle gelmemiz gerektiğine inanıyoruz. Biz teknolojiyi üreten nesiller yetiştirmek istiyoruz. Onun için de çocuklarımızın çok küçük yaşlardan itibaren bu alanlarla ilgilenmelerini son derece olumlu buluyoruz. Kadınların eğitimden istihdama, siyasetten karar alma mekanizmalarına hayatın her alanında daha aktif rol almaları için çalışıyoruz. Kadınlar bilgi ve teknoloji çağının öncüleri olacaktır. Kadınlar inovasyonla, yeniliği yakından takip ederek 21. yüzyılın güçlü, modern Türkiye'sini güvenle inşa etmeye devam edecektir."
 

Kadınlardan aldıkları destek ve güçle yollarına devam ettiklerini söyleyen Bakan Kaya, kadınları daha da güçlendirmek için gece gündüz çalıştıklarını belirtti.
 

Bakan Kaya, organizasyonda emeği bulunan Google Türkiye'nin yetkililerine teşekkür ederek sözlerini noktaladı.
 

İstanbul Valisi Vasip Şahin de yaptığı konuşmada, kadınların yenilikleri takip eden ve en hızlı intibak eden insanlar olduğunu belirterek, "2023 hedeflerine ulaşmak istiyorsak iş gücümüzün yüzde 75'leri bulması gerekiyor. Onun için kadınıyla erkeğiyle herkesin iş gücüne katılması bekleniyor. Dolayısıyla hem kadının hem erkeğin niteliklerinin artırılması bizim olmazsa olmazlarımızdan ve gelişmemizin, muasır medeniyet seviyesini ulaşmamızın en önemli şartlarından birisidir" diye konuştu.
 

Program, aile fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.