…
27 Ekim 2017, Cuma

2018-2023 yıllarını kapsayan “Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı ” Çalıştayı Ankara’da gerçekleştirildi.


Kadınların hak, fırsat ve imkanlara eşit erişimlerinin sağlanması; ekonomik, sosyal, siyasal yaşama katılımlarının güçlendirilmesi kapsamında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından  2018-2023 yıllarını kapsayan  “Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı ” Taslak Metni hazırlanmıştır.
Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı “Strateji Belgesi” ve “Eylem Planı” bölümlerinden oluşmaktadır. Strateji Belgesi bölümünde 6 temel alana dair mevcut durum analiz edilmekte; Eylem Planı bölümünde ise, “Eğitim, Ekonomi, Sağlık, Karar Mekanizmalarına Katılım, Medya ve Göç” alanlarında, temel amaç, hedefler, politikalar ve  tedbirler yer almaktadır.
Kadınların güçlenmesi sürecinde yapılması gerekenler, bir ya da birkaç kurumun görev alanına sığmayacak kadar geniş bir alanı kapsamakta; ayrıca bilgi birikimi, uzmanlık alanı, finansal kaynaklar bakımından da İlgili Bakanlıkların yanı sıra, Yerel Yönetimlerin, Üniversitelerin, Sivil Toplum Kuruluşlarının, Özel Sektör Kuruluşlarının ve Uluslararası Kuruluşların desteğini, sorumluluğunu ve işbirliğini gerektirmektedir.
Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nın hem hazırlanması, hem de uygulanması aşamasında karşılıklı destek ve işbirliğini sağlamak üzere pek çok kuruma, sorumlu kuruluş ve ilgili kuruluş olarak görev verildiğinden, Taslak Metine ilişkin tüm paydaş kurumların görüşlerini almak amacıyla 26 Ekim Perşembe günü Ankara Başkent Öğretmenevi’nde “Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı’’ Hazırlık Toplantısı gerçekleştirilmiştir.
Söz konusu toplantıya; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Yönetici ve Uzmanları ile 56 Kamu Kurumu, 36 Sivil Toplum Örgütü, 8 Uluslararası Kuruluş, 23 Üniversite, 3 Yerel Yönetim, 5 Sendika ve Meslek Kuruşu, 3 Özel Sektör Kuruluşu temsilcileri katılım sağlamıştır.