…
30 Eylül 2014, Salı

30 Eylül-1 Ekim 2014 tarihlerinde Makedonya/Üsküp’te tüm şiddet türleri dahil kadına yönelik aile içi şiddetle mücadele ve tüm şiddet türlerinin ortadan kaldırılmasına ilişkin Bölgesel Çalıştay gerçekleştirilmiştir.


30 Eylül-1 Ekim 2014 tarihlerinde Makedonya/Üsküp’te, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Fonu (UNDP) tarafından, tüm şiddet türleri dahil kadına yönelik aile içi şiddetle mücadele ve tüm şiddet türlerinin ortadan kaldırılmasına ilişkin Bölgesel Çalıştay gerçekleştirilmiştir. Söz konusu Çalıştay, Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi)’ne ilişkin bilgi ve farkındalığı arttırmak; söz konusu Sözleşmenin onaylanması için çaba gösteren ülkelerdeki sivil toplum örgütlerinin çabalarına destek sağlamak; hali hazırda sözleşmeyi imzalamış olan Güney Doğu Avrupa ülkeleri (Karadağ, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Sırbistan ve Türkiye) hükümet temsilcileri ve sivil toplum örgütleri arasında diyalog forumu oluşturulması amaçlarıyla düzenlenmiştir.

Çalıştayı düzenleyen UN Women ve UNDP adına UN WOMEN Üsküp Ofis Başkanı Dominika Stojanoska; Sözleşmeyi onaylayan ilk ülke olması, Sözleşmenin diğer ülkelerde onaylanması için lobicilik faaliyetlerinde ve Sözleşme’nin onaylanmasına yönelik diğer ülkeleri teşvik etmede önemli bir rol oynaması nedeniyle Çalıştaya Türkiye’den temsilcilerin katılımının oldukça önemli olduğunu belirterek Müsteşarımız Sayın Nesrin ÇELİK’e davette bulunmuş; Türkiye’nin bu husustaki deneyimlerini Çalıştayda paylaşmasından memnuniyet duyacaklarını ifade etmiştir.
İki gün süren Çalıştay’a Müsteşarımız Sayın Nesrin ÇELİK başkanlığında, Kadının Statüsü Genel Müdür Yardımcısı Hülya YAVUZ, Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanı Handan SAYER ve Aile ve Sosyal Politikalar Uzman Yardımcısı Ezgi ERDÜNEŞ DURAN’dan oluşan bir heyetle katılım sağlanmıştır. Söz konusu Çalıştay’da Türkiye heyeti adına Müşteşarımız Sayın Nesrin ÇELİK tarafından da bir sunum gerçekleştirilmiştir.