…
12 Mart 2014, Çarşamba

58. Kadının Statüsü Komisyonu çalışmaları kapsamında “Genç Fikirler, Güçlü Kadınlar” projesi konulu bir yan etkinlik gerçekleştirilmiştir”.


Birleşmiş Milletler (BM) sistemi içerisinde cinsiyet eşitliğini teşvik eden öncül birim olan Kadının Statüsü Komisyonu (KSK)
 
 
her yıl Mart ayında toplanmakta ve bu toplantılar sonucunda ortaya çıkan Uzlaşılmış Sonuçlar ile öncelikli konularını belirleyerek tavsiye kararları almaktadır.
Kadının Statüsü Komisyonu bu yıl, “Kadınlar ve Kız Çocuklar İçin Bin Yıl Kalkınma Hedeflerinin Uygulanmasında Zorluklar ve Başarılar” öncelikli temasıyla 10-21 Mart 2014 tarihleri arasında 58. Oturumunu gerçekleştirmiştir. Söz konusu oturum kapsamında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ile INTEL Teknoloji Hizmetleri Limited Şirketi işbirliğiyle “Kadınlar ve Kız Çocukları için Binyıl Kalkınma Hedeflerine Ulaşmak: İyi Uygulama Örneği” konulu bir yan etkinlik düzenlemiştir. Söz konusu yan etkinlik ile adı geçen kurumların işbirliğinde yürütülen “Genç Fikirler, Güçlü Kadınlar” projesinin tanıtımı yapılmıştır.
12 Mart 2014 tarihinde BM binasında düzenlenen etkinliğin konusunu oluşturan “Genç Fikirler, Güçlü Kadınlar” projesi; kamu, özel sektör ve STK işbirliğine önemli bir örnek olması nedeniyle; BM’den, dünya ülkelerinden ve çeşitli STK’lardan yoğun ilgi görmüştür. Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Sayın Aşkın ASAN’ın konuşmacı olarak yer aldığı etkinlikte, KAGİDER Başkanı Gülden TÜRKTAN ile INTEL Yeni Teknolojiler Dünya Başkan Yardımcısı Ayşegül İLDENİZ tarafından da birer konuşma gerçekleştirilmiştir.
Sayın Asan konuşmasında, ülkemizde yaşanan gelişmelerden bahsetmiş, devlet olarak tüm alanlarda olduğu gibi, kadın konusunda da STK’lar başta olmak üzere özel sektör, medya ve akademik dünyadan oluşan paydaşlarla işbirliğine ve eşgüdümlü çalışmaya büyük önem verdiklerini; “Genç Fikirler Güçlü Kadınlar Projesi”nin de bu kapsamdaki önemli örnekler arasında yer aldığını ifade etmiştir.” Asan, devlet olarak kadın konusuna verdikleri önemi ve gençleri tüm çalışmalarına entegre etmeye çalıştıklarını vurgularken, “Genç Fikirler Güçlü Kadınlar Projesi”ne Bakanlık olarak verdikleri katkılardan bahsetmiştir. Devlet olarak sivil toplum ve özel sektörle yapılacak işbirliklerine de son derece değer verdiklerini, bu Projenin de bunun önemli bir göstergesi olduğunu belirtmiştir. Projeye, Bakan Yardımcısı olarak çok daha fazla inandığını belirten Sayın Asan, ''Genç Fikirler Güçlü Kadınlar projesi, tüm akademik yaşamım boyunca üzerinde projeler ürettiğim bir alandı. O nedenle beni daha da heyecanlandırdı'' ifadesini kullanmıştır.
KAGİDER Başkanı Gülden Türktan yaptığı konuşmada ''kazan-kazan'' ilişkisiyle hareket edilerek devlet, özel sektör ve STK'lar arasında işbirliği yapıldığını, ''Genç Fikirler Güçlü Kadınlar'' projesinde, dinamik genç nüfusa odaklandıkları bildirmiştir. Türktan, özellikle, 18-20 yaş grubu gençleri de dinleyerek, kadınlar için ne yapabileceklerini araştırdıklarını kaydetmiştir.
INTEL Yeni Teknolojiler Dünya Başkan Yardımcısı Ayşegül İLDENİZ ise “Genç Fikirler Güçlü Kadınlar Projesi”nin teknoloji boyutunu ele alarak, inovasyonun önemine değinmiştir. ''Teknolojiyle ekonomik değer yaratılabileceğini biliyoruz. Bugünün toplumunda kimin bilgiye sahip olduğu değil, bilgiyi kimin kullanabiliyor olması önemli'' diyen İldeniz, ''Teknolojiye adapte olabilen ülkelerin çok daha hızlı büyüdüğünü, uluslararası rekabetçi olabildiğini görüyoruz. Sizin de bildiğiniz gibi bizim ülke gençlerimiz teknolojiyi iyi bir şekilde kullanabiliyorlar.'' ifadelerini kullanmıştır. Dünyada kadınların teknoloji kullanımının oldukça düşük olduğunu belirten İldeniz, sözlerine son verirken, ''Sorunları kendimiz çözmeye başlamalıyız. Düşünen, sorunları anlayan ve o sorunlara çözüm bulacak bireyleri var etmemiz lazım'' vurgusunu yapmıştır.