…
…
…
24 Ekim 2019, Perşembe Ankara, Türkiye

Engelli Kadınların Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı Gerçekleştirildi


Engelli Kadınların Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı 24 Ekim 2019 Perşembe günü Ankara’da gerçekleştirildi. Çalıştay, Türkiye’de engelli kadınların eğitim, medya, spor, istihdam, karar alma mekanizmalarına katılım, sağlık ve bakım konularında yaşadığı sorunlar ve çözüm önerilerinin değerlendirilmesi amacıyla düzenlendi. Çalıştay organizasyonu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ana hizmet Birimlerinden Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ile Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü işbirliğinde yapıldı. Çalıştaya kamu kurum ve kuruluşları, Özel sektör, Sosyal taraflar, Sivil Toplum Kuruluşları ve Üniversite temsilcilerinden oluşan yaklaşık 190 kişi katıldı.

Kadının Statüsü Genel Müdürü Sayın Gülser USTAOĞLU Çalıştay açılışında yaptığı konuşmada; 2030 kalkınma gündeminin temel prensiplerinden biri olan kimseyi geride bırakmamak ilkesini esas alıp; eğitim, sağlık, ekonomi, karar alma mekanizmalarına katılım ve medya olmak üzere 5 temel politika ekseninde “kadının güçlenmesi strateji belgesi ve eylem planı”nı yürürlüğe koyduklarını ifade etmiştir.

Hiçbir vatandaşımızın kalkınma süreçlerimizin gerisinde kalmaması ve bilhassa engelli kadınların toplumsal hayatın her alanında daha aktif,  üretken ve güçlü şekilde yer almaları konusunda çalışmalarını kesintisiz sürdürme kararlılığında olduklarını belirtmiştir.

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Uz. Dr. Orhan KOÇ ise; BM Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme’yi çekincesiz ilk imzalayan ülkelerden biri olduğumuzu hatırlatarak, Engelsiz Vizyon Belgesinin hazırlandığını belirtmiştir. Koruyucu, önleyici çalışmaların önemini vurgulayan Sayın KOÇ, önlenebilir engellilik konusunda ilgili Bakanlıklarla birlikte çalışmaların kesintisiz bir şekilde yürütüldüğünü ifade etmiştir. Engelli bireylere sunulan evde sağlık hizmetlerinin yeterince bilinmediği, bakım hizmetlerinin bütüncül bir şekilde sunulmasının önemli olduğunu belirten Sayın KOÇ, bakım hizmetlerinde bütüncül yaklaşımın sağlanması için ilgili tüm paydaşlarla çalışmaların yapıldığını ifade etmiştir. Ayrıca, engelli kadınların yaşadıkları sorunlar için özel önlemlerin alınmasının gerekli olduğunu dile getirmiştir.

25 ve 26’ ncı dönem Milletvekili ve Bakan Danışmanı Bennur KARABURUN ise T.B.M.M. Komisyonlarında Engellilik alanında gerçekleştirdikleri çalışmalar konusunda önemli paylaşımlarda bulunmuştur.

Programın ilk bölümü; Engelli Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün Ülkemizde Engellilik alanında yapılan çalışmaların genel sunumu ile tamamlanmıştır.

Çalıştayda, katılımcılardan oluşan üç ayrı çalışma grubunda, eş zamanlı oturumlarda aşağıdaki konular ele alınmıştır:

Engelli Kadınların Sosyal Statüsü:

 • Engelli kadın ve kız çocuklarının eğitime erişim ve devamı
 • Medyada engellilik ve kadın temsili
 • Engelli kadınların güçlenmesinde bir araç olarak medya
 • Engelli kadınların sportif, sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlere katılımı
 • Engelli kadınların sosyal güçlenmesi konusunda STK’ların rolü

Engelli Kadınlar ve Çalışma Hayatı:

 • Engelli kadınların çalışma hayatına katılımı
 • İş hayatı ve engelliliğin uyumlaştırılması
 • Engelli kadınların karar alma mekanizmalarına aktif katılımı

Bakım İhtiyacı Olan Engelli Kadınların Bakımı ve Barınması:

 • Engelli kadınların sağlık hizmetlerine erişimi
 • Bakım ihtiyacı olan şiddet mağduru engelli kadınların bakımı ve barınması
 • Bakım ihtiyacı olan engelli kadınların-şiddet mağduru engelli kadınların bakımı ve barınması konusunda dünya üzerinde iyi uygulama örnekleri
 • Programın son oturumunda, katılımcıların görüş ve önerilerinin yer aldığı raporlar moderatörler tarafından grup sunumları şeklinde gerçekleştirilmiştir.