…
28 Ağustos 2015, Cuma

Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi 3. Yönlendirme Komitesi Toplantısı 13 Ağustos 2015 tarihinde Ankara'da Yapıldı


Toplantıya, T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ile Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu,  T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi, T.C. İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis Akademisi, T.C. Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Kurumu, T.C. Adalet Bakanlığı, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Türkiye Adalet Akademisi temsilcilerinin yanı sıra Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi yüklenici konsorsiyum  üyeleri ve uzmanları katıldı.
 T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürü Sayın Gülser  USTAOĞLU açılış konuşmasında, Aile İçi Şiddetle Mücadelede Teknik Yardım Projesi kapsamında yakın temasta çalışılan paydaş kurumlara proje kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlere sağladıkları katkıdan dolayı memnuniyetlerini belirtip teşekkürlerini iletti.Projenin;  kadına yönelik şiddetle mücadelede  kapasite geliştirme , eğitim ve işbirliği açısından çok önemli, öncelikli  ve örnek bir   çalışma olduğunu belirtti.
 Söz konusu  Projenin; üçüncüsü hazırlanmakta olan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı ile eşgüdüm içerisinde yürütülmesinin elimizdeki her türlü kaynağın etkin kullanımı için önemli olduğunu ifade ederek , sözü Ocak – Temmuz 2015 döneminde gerçekleştirilen faaliyetlerin sunumunu gerçekleştirmek üzere Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi ekip lider vekili Aişe Akpınar’a bıraktı. Proje ile ilgili genel bilgilerin, faaliyetler bazında kaydedilen ilerlemelerin ve Temmuz – Aralık 2015 tarihleri arasında planlanan etkinliklerin paylaşıldığı sunumun ardından proje kapsamında düzenlenecek eğitimlerden sorumlu ana uzman Yakut Temüroğlu Sundur hazırlanan eğitim materyalleri ve eğitim uygulama planı ile ilgili sunumunu gerçekleştirdi.
 Yönlendirme Komitesi’nin son bölümünde ise katılımcıların soruları proje uzmanları tarafından yanıtlanarak sürdürülecek çalışmalar üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu. 4. Yönlendirme Komitesi toplantısının Şubat 2016’ da gerçekleştirilmesi kararı ile toplantı sonlandırıldı.