…
27 Mayıs 2015, Çarşamba

Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi Atölye Çalışması


Bakanlığımızca, şiddete maruz kalmış kadınlara sağlanacak destek hizmetlerinin kurulması ve geliştirilmesi amacıyla Avrupa Birliği mali desteği ile “Aile İçi Şiddetle Mücadele İçin Kadın Konukevleri” projesi 27 Aralık 2013 tarihinde uygulanmaya başlanmıştır. Proje 2014-2016 yıllarını kapsamakta olup, “teknik destek” ve “hibe” olmak üzere 2 bileşenden oluşmaktadır.
 Teknik destek bileşeni kapsamında şiddete maruz kalmış kadınlara sağlanacak destek hizmetlerinin kurulması ya da geliştirilmesi yoluyla 26 ilde şiddete karşı korumayı artırmak hedeflenmektedir. Proje ile kurumsal hizmetlerin kalitesinin ve koordinasyonunun artırılmasının yanı sıra, hizmet sağlayıcılar için eğitim imkânı da sunulacak ve bu alanda kamuoyu farkındalığının artırılmasına ilişkin faaliyetler yürütülecek, 26 il için il eylem planları geliştirilecektir.
 Şiddete maruz kalmış kadınlara verilen Kurumsal hizmetlerin kalitesinin artırılması amacıyla 27 - 29 Mayıs 2015 tarihleri arasında Ankara’da 26 ilden Kadının Statüsü Genel ilgili birimleri, İl Müdürlükleri, konukevleri, ilk kabul birimleri ve ŞÖNİM yöneticileri ve meslek elemanlarından oluşan 78 katılımcı ile Süreç Standardizasyon Çalıştayı gerçekleştirildi.
Şiddetle Mücadele konusunda hizmet veren kurumların kullandığı formların ve iş akış şemalarının standart hale getirilmesinin hedeflendiği çalışmada, proje illerinden katılımcılar Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü’nün ilgili birim yetkilileri ve uzmanlarının rehberliğinde verilen hizmetlerin kalitesinin artırılması amacıyla kullanılan formların ve iş akış şemalarının üzerinde çalışıp, uygulamada yaşadıkları sorunları ve çözüm önerilerini paylaştılar.
Çalıştay, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürü Gülser Ustaoğlu’nun açılış konuşması ile başladı. Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi kilit uzmanlarından Patrica Rosa Garcia’nın Proje kapsamında sürdürülen faaliyetler ile ilgili sunumunun ardından Proje uzmanlarından Nur Otaran Çalıştay’ da uygulanacak yöntem hakkında bilgi verdi.
İlk gün, uzmanlık alanlarına göre belirlenen 4 Çalışma Grubu’nda kullanılan formların tek tek üzerinden gidilerek hazırlanma mantığı, kullanımda yaşanan güçlükler ve standardizasyonun sağlanması için öneriler üzerine çalışmalar yapıldı. Günün sonunda Çalışma Grupları Kolaylaştırıcıları, Proje Uzmanları ve Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Yetkilileri değerlendirme oturumunda bir araya geldiler. 
İkinci gün çalışmalar5 Çalışma Grubu’nda gerçekleştirildi.  Çalıştay’ın 3. ve son gününde ise bütün katılımcılarla ortak bir çalışma yapılarak önceki 2 gün boyunca farklı salonlarda işlenen konular kendileriyle paylaşıldı.
 Sayın Ustaoğlu’nun kapanış konuşmasını da gerçekleştirdiği Çalıştay’ın sonunda 3 gün boyunca tartışılan ve uzlaşılan formların ve iş akışlarının pilot çalışmalarının yapılmasına ve edinilen deneyimlere göre son hallerine getirilmesi için 2015 yılı içinde bir kez daha bir araya gelinmesine karar verildi.