…
07 Ekim 2016, Cuma

Aile içi Şiddetle Mücadele Projesi kapsamında Hakim ve Savcılarımıza yönelik Eğitici eğitimleri gerçekleştirildi.


“Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi”nin eğitim bileşeni kapsamında Eğitim İhtiyaç ve Durum Analizi sonuçları ve yapılan sektörel toplantılar doğrultusunda her sektör için ayrı olmak üzere eğitim materyal içeriği oluşturulmuştur.
Bu kapsamda Hâkim ve Savcılarımıza yönelik meslek öncesi ve meslek içi olmak üzere farklı materyaller hazırlanmış ve 26-30 Eylül 2016 tarihlerinde 22 Hakim ve Savcının katılımları ile 5 günlük eğitici eğitimleri gerçekleştirilmiştir.Eğitimlerde; Toplumsal Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyete Dayalı İş Bölümü, Kadına Yönelik Şiddet, Kadına Yönelik Şiddetin Nedenleri ve Etkileri, Şiddete Maruz Kalan Kadının Psikolojisi,  Şiddet Uygulayanlarda Görülen Ortak Faktörler, Kadına Yönelik Şiddet Konusunda Sunulan Hizmetler, Kadına Yönelik Şiddete İlişkin Ulusal ve Uluslararası Düzenlemeler, 6284 sayılı Kanuna İlişkin Hakimler ve Savcıların Görev ve Sorumlulukları,  Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Hâkimlerin ve Savcıların Toplumsal Cinsiyete Dayalı Bakış Açısı, Adli Süreç gibi konular ile Öğrenme Süreçleri, Yaşam Pozisyonları ve Kabul İletileri, Öğretim Yöntem ve Teknikleri,  Yetişkin Eğitimi,  Grup Süreci ve Grup Rolleri gibi yetişkin eğitimine ilişkin konular ele alınmıştır.
Adalet Akademisi Başkan yardımcısı ve  Genel Müdürümüz Gülser USTAOĞLU ‘nun kapanış konuşmaları ile Sertifika töreninin ardından 5 günlük eğitici eğitimi tamamlanmıştır.
Söz konusu eğitimleri almış eğitici Hakim ve Savcıların ; kendi kurumlarında aldıkları eğitimlerle yeni eğiticiler yetiştirerek, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele kapsamında eğitimlerin sürdürülebilirliği sağlanacaktır.