…
18 Ekim 2016, Salı

Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi kapsamında Kadın Danışma Merkezleri Çalışma Ziyareti gerçekleştirildi


2014-2016 yılları arasında Avrupa Birliği mali desteği kapsamında yürütülmekte olan "Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi"nin hedeflerinden birisi de kadın danışma merkezlerinin güçlendirilmesi, yeni açılacak merkezlere destek verilmesi ve kadın danışma merkezleri için bir rehber oluşturulmasıdır. Bu kapsamda Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi kapsamında 6-7 Ekim 2016 tarihlerinde İzmir’de Kadın Danışma Merkezlerine ilişkin Çalışma Ziyareti düzenlenmiştir.
Programa Bakanlığımız Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü’nden yönetici ve uzmanlarının yanı sıra, ASP İl Müdürlüklerinden ve yerel yönetimlerden temsilciler katılım sağlanmıştır.
Söz konusu çalışma ziyaretinde, Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi kapsamında sürdürülen faaliyetler hakkında bilgilendirme yapılmış; kadın danışma merkezlerinin hizmet standartlarının belirlenmesi ve kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla sunumlar gerçekleştirilmiş; katılımcılar tarafından kadın danışma merkezlerinin işleyişine ilişkin deneyimler ve görüşler paylaşılmıştır. Ayrıca kadın danışma merkezlerinin ve ŞÖNİM’ler ile işbirliğinin güçlendirilmesine ilişkin katılımcıların görüş ve önerileri değerlendirilmiştir.
Çalışma ziyaretinin sonuçları çerçevesinde Kadın Danışma Merkezleri Rehberinin tamamlanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.