…
29 Kasım 2017, Çarşamba

Akdeniz İçin Birlik (AİB) Toplumda Kadınların Rolünün Güçlendirilmesi Konulu IV. Bakanlar Konferansı Mısır’da Gerçekleştirildi.


Akdeniz İçin Birlik (AİB) Toplumda Kadınların Rolünün Güçlendirilmesi Konulu IV. Bakanlar Konferansı, 43 üye ülkenin katılımıyla 27 Kasım Çarşamba günü Kahire / Mısır’da gerçekleştirilmiştir. Konferansa Ülkemizi temsilen, Aile ve Sosyal Politikalar Müsteşar Yardımcısı Dr. Hakkı ÖZTÜRK  ve Kadının Statüsü Genel Müdürü Gülser USTAOĞLU katılım sağlamıştır.
Demokrasi, insan hakları ve temel özgürlüklere saygı ve Avrupa-Akdeniz bölgesinde kültürler-arası diyalogun desteklenmesi ilkeleri çerçevesinde; bölgede barış, istikrar, güvenlik ve ortak ekonomik refah alanı tesis edilmesini teşvik etmeyi ve bölgesel entegrasyon ve uyum potansiyelini geliştirmeyi amaçlayan Akdeniz İçin Birlik kuruluşu 4 yılda bir üye ülkelerin kadından sorumlu bakanlarının katılımıyla “Bakanlar Konferansı” düzenlemektedir.
AiB sürecine üye ülkeler 27 AB üyesi ile Türkiye, İsrail, Bosna-Hersek, Hırvatistan, Arnavutluk, Monako, Karadağ, Cezayir, Mısır, Ürdün, Lübnan, Moritanya, Fas, Filistin, Suriye ve Tunus’tur.
Mısır’da gerçekleştirilen Bakanlar Konferansının Başkanlığını Ürdün Sosyal Kalkınma Bakanı Hala Lattouf gerçekleştirmiş olup, AiB Genel Sekreteri Fathallah Sijilmassi de konferansa katılım sağlamıştır. Ev sahibi Mısır Arap Cumhuriyeti toplantıda Ulusal Kadın Konseyi Başkanı Maya Morsy tarafından temsil edilmiştir.
Ülke beyanlarında genellikle AiB’in toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadınların güçlendirilmesine yönelik çabaları tasdik edilmiş, kadınların kamusal ve özel alanda eşit temsilini engelleyen unsurlarla mücadele gerekliliği vurgulanmıştır.
Kaydedilen gelişmelerin pekiştirilmesi ve daha da ileriye götürülmesi amacıyla konferans kapsamında, somut ve operasyonel tavsiyeler ve eylemler içeren bir “Bakanlar Deklarasyonu” kabul edilmiştir. Deklarasyonda 4 temel öncelik alanı belirlenmiştir: “kamusal alanda ve karar alma mekanizmalarında kadın katılımının artırılması, kadınların ekonomiye katılımlarının artırılması, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetle mücadele, toplumsal cinsiyet kalıp yargılarının sonlandırılması”.
Konferansta, Ülkemiz adına Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen beyanda; Akdeniz bölgesinin içinde bulunduğu tarihsel, siyasal ve sosyal yönden zorlu sınamalara ilişkin ülkelerin vereceği yanıtların ve zorluklara karşı alınan tavrın tarihe not düşüleceği ve bölgemizde kadınların durumunu doğrudan etkileyeceği ifade edilmiştir.
2011 yılında başlayan Suriye iç savaşı ve savaşın sebep olduğu nüfus hareketliliğinin yarattığı olumsuz sonuçlara değinilen beyanda ülkemizin açık kapı politikasıyla aldığı önlemler ve sığınmacılara sunulan hizmetler vurgulanmıştır. Beyanda ayrıca; İslam İşbirliği Teşkilatı ve diğer kuruluşlar nezdinde Ülkemizin uluslararası alandaki öncü rolüne ve aldığı inisiyatiflere de vurgu yapılmıştır. Ülkemizde kadın haklarına ilişkin kaydedilen gelişmelerin ve uygulanan politika ve faaliyetlerin özetlendiği beyanda Türkiye’nin kadın haklarının tesisinde tüm ülkelerle işbirliğine açık olduğu ifade edilmiştir.