…
08 Ekim 2015, Perşembe

Bakan Gürcan: Kadının iş gücü piyasası içinde yer alması son derece önemli


Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşen Gürcan, bir ülkenin ekonomik refahı ve kalkınmışlığı açısından kadının iş gücü piyasası içinde yer almasının son derece önemli olduğunu söyledi.
Bakan Gürcan,  Türkiye İş Kadınları Derneği  (TİKAD) tarafından düzenlenen G20 kapsamındaki “Women20 (W20) Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.
Bakan Gürcan, burada yaptığı konuşmada, küresel ekonomik ve finansal konuların ele alındığı temel platform olan G20’nin, uluslararası finansal sistemi etkileyen tüm hususları gündemine taşıdığını belirterek, bu kapsamda "Women20"nin hayata geçirildiğini belirtti. Bakan Gürcan bunun ülkemizin belirlediği önceliklerden özellikle 'kapsayıcılık' hedefine çok büyük katkıda bulunacağını söyledi.
Bir ülkenin ekonomik refahı ve kalkınmışlığı açısından kadının iş gücü piyasası içinde yer almasının son derece önemli olduğunu ifade eden Bakan Gürcan, "Kadınların çalışma yaşamına dahil olmaları aynı zamanda sosyal kalkınmanın da önemli bir koşuludur. Bir ülkenin gelişmesi, o ülke insanlarının nitelikli ve sürekli bir eğitim almalarına, bu eğitimlerle kazandıkları bilgi ve becerilerini ülkelerinin gelişmeleri için kullanmalarına bağlıdır” şeklinde konuştu.
Bakan Ayşen Gürcan, sürdürülebilir kalkınmanın öznesi konumunda olan kadınların güçlendirilmesinde, kadınların istihdamının artırılması, kadın girişimciliğinin desteklenmesi ve kadın yoksulluğu ile mücadele edilmesi gerektiğine dikkati çekti.
Türkiye'de, "Onuncu Kalkınma Planı"nda (2014-2018) kadınların hem iş gücüne katılım hem de istihdam oranlarına ilişkin somut hedeflere yer verildiğini hatırlatan Bakan Gürcan, “Bu bağlamda yürütülen Öncelikli Dönüşüm Programları çerçevesinde, ‘İşgücü Piyasasının Etkinleştirilmesi Programı’ kapsamında kadınlara yönelik istihdam teşviklerinin etkinleştirilmesi, kadın istihdamı önündeki engellerden en önemlisi olan çocuk bakımı hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve kadın girişimcilere özel bütüncül bir destek programının uygulanması bileşenleri yer almış ayrıca 'Ailenin ve Dinamik Nüfus Yapısının Korunması Programı” çerçevesinde, iş ve aile yaşamının uyumlaştırılmasına yönelik tedbirlere yer verilmiştir” diye konuştu.
Bakan Gürcan, 2014 yılı Mayıs ayında yürürlüğe giren "Ulusal İstihdam Stratejisi"nde de kadınların iş gücüne katılımının artırılması ve kayıt dışı çalışma oranlarının azaltılmasına yönelik somut hedeflere yer verildiğine dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:"W20’nin belirlediği öncelikli politika alanlarını, gerek ülkemizin konuyla ilgili politika metinleri gerekse Türkiye Dönem Başkanlığında G20’nin benimsediği üç temel öncelik olan ‘Küresel Toparlanmanın Güçlendirilmesi ve Potansiyelin Arttırılması’, ‘Dayanıklılığın Arttırılması’ ve ‘Sürdürülebilirliğin Desteklenmesi’ ile örtüştüğünü düşünmekteyim. G20’nin bundan önce benimsediği taahhütlere ulaşmada ve bundan sonraki dönemlerde ekonomik büyümenin toplumsal cinsiyete duyarlı ve kapsayıcı şekilde olmasına katkıda bulunacak önemli bir belge çıkacağına inanmaktayım."
Bakan Gürcan, ortaya çıkacak söz konusu belgede; kadının ekonomik alandaki konumu, çalışma hayatına  katılımı konusunda cinsiyete bağlı yaşanan eşitsizlikler, iş yerinde ayrımcılığın önlenmesi, iş gücüne katılım oranının artırılması, kadın ve erkek arasında ortaya çıkan ücret farklılığının ortadan kaldırılması, girişimciliği teşvik etmek, iş ve aile yaşamının uyumlaştırılmasının sağlanması, kadınların kamusal alanda ve iş dünyasında liderlik pozisyonları elde etmesini sağlamak gibi konuların yer alacağını dile getirdi.
 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak her zaman kadınların yanında olduklarını, kadınlara gereken tüm desteği sunmaya hazır olduklarını belirten Bakan Gürcan, "Başta G20 üyesi ülkeler olmak üzere tüm dünyanın benimseyeceği önemli politika ve stratejilerin olmasını temenni ederim. W20’nin, kadınların ekonomik ve sosyal yaşama tam anlamıyla katılımı konusundaki G20 taahhütlerinin en büyük destekleyici gücü olmasını dilerim" dedi.