…
08 Mart 2017, Çarşamba

Bakan Kaya'nın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı


Kadınların fırsat eşitliği temelinde hak ve özgürlüklerine kavuşması, bütün dünyanın ortak amacıdır. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de kadının hak ettiği değeri hatırlatan bir gündür. Bu hatırlatmayı, toplumun tüm kesimlerinde hedeflediğimiz farkındalığı oluşturmak için bir fırsat olarak görüyorum.
Kadınlara pozitif ayrımcılık getirmekle, kadının üstün bir değer olduğu gerçeğine hukuki bir zemin kazandırdık. Kadının iş ve toplum hayatında aktif bir şekilde yer alması için pek çok tedbir aldık. İstihdamda tanınan öncelik ve teşvikler, eğitimde sağlanan destekler kadını hak ettiği düzeye taşımak içindir. İsteyen kadının kendi işini kurması için getirdiğimiz teşvik ve kolaylıklar da aynı amaca hizmet etmektedir.
Sağlanan ayrıcalık ve kolaylıklarla, son on beş yılda gözle görülür bir ilerleme kaydettik. Kadınların bilimde, sanatta, kültürde, eğitimde, ekonomide etkin bir şekilde rol alması daha da kolaylaştı.
Kadınlara toplum hayatı içinde aktif bir şekilde rol almaları için sağladığımız kolaylıklar yanında onları aile hayatı içinde güçlendirecek pek çok adım da attık. Aile hayatı ile çalışma hayatı arasında bir seçim yapmak zorunda kalan kadını bu çelişkiden kurtardık.
Çalışan kadınlarımızın çocuklarını gönül rahatlığı içinde yetiştirmesi ve iş hayatından kopmadan onlara sahip çıkması için doğum izinlerini artırdık, yarı zamanlı çalışma imkânı getirdik, ücretsiz izin sürelerini artırdık, bakım desteği gibi kolaylıklar sağladık.
Kadının en önemli vasıflarından biri hiç şüphesiz anne kimliğidir. Ülkemizin en büyük zenginliği olan genç nesilleri yetiştiren annelerdir. Onlara vatan ve bayrak sevgisini aşılayan annelerdir. Her anne için en büyük hedef çocuklarını sağlıklı bir şekilde yetiştirmek ve topluma kazandırmaktır.
Bakanlık olarak sürdürdüğümüz sürekli yardımların yüzde 76’sı kadınlara yapılmaktadır. 
1 milyon 350 bin Suriyeli kadına Ensar ruhuyla ev sahipliği yapıyoruz. Türkiye, uyguladığı kadın politikaları ile Asya’dan Afrika’ya Ortadoğu’dan Balkanlar’a dünya kadınlarının sesi olmuştur.
Kadınların maruz kaldığı şiddet olaylarının önüne geçmek öncelikli konumuzdur. Kadına yönelik şiddet bir insanlık suçudur. Toplumun ruhunda derin yaralar açan şiddet olaylarının önlenmesi için ülke genelinde etkin bir şekilde çalışıyoruz. Önleyici ve koruyucu tedbirler kadar eğitim ve zihniyet değişimine yönelik tedbirlere de özel bir önem veriyoruz. 
Medeniyetin kurucu unsuru olan kadın, emeği ve hüneri ile aile ocağının da temel unsurudur. Kadın sevgisi ve fedakârlığı ile aile ocağının devamlılığını sağlar. Kadınsız üretim, kadınsız eğitim, kadınsız bilim ve kadınsız sanat düşünülemez.
Daha mutlu bir gelecek temennisiyle tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum.