…
14 Ekim 2018, Pazar

Belediyelere Bağlı Kadın Konukevi Değerlendirme Çalıştayı Gerçekleştirildi.


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız ve Türkiye Belediyeler Birliği işbirliğinde belediyelere bağlı kadın konuk evlerinde, hizmet standartlarının geliştirilmesi ve ilgili mevzuatın güncellenmesi amacıyla 15-16 Ekim 2018 tarihlerinde ; 11 ilde kadın konukevi bulunan 32 Belediyenin temsilcileri ve Bakanlığımızın  kadın hizmetleri alanında çalışan Personel olmak üzere 70 kişinin katılımı ile “Belediyelere Bağlı Kadın Konukevi Değerlendirme Çalıştay”ı gerçekleştirilmiştir. Çalıştay;  Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürü Gülser Ustaoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Hayrettin Güngör, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Serdengeçti’nin açılış konuşmaları ile başlamıştır. Çalıştay açılışında Sayın GÜNGÖR; kurumlar arası işbirliği ve deneyim paylaşımının önemine vurgu yaparak, çalıştay sonucunda elde edilecek somut çıktıların bundan sonraki çalışmalara yön vereceğini belirtmiştir.Sayın SERDENGEÇTİ ise, belediyelerin kadın konukevi hizmetlerinin daha etkin ve verimli hale getirilmesi için destek vermeye hazır olduklarını ifade etmiştir. Sayın USTAOĞLU, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen hizmetlere ilişkin bilgi vererek; kadına yönelik şiddetle mücadelede önemli bir yere sahip yatılı hizmet birimleri olan kadın konukevlerinde kadın ve beraberindeki çocuklara, ihtiyaçları doğrultusunda etkin ve nitelikli hizmet sunumunun sağlanması amacıyla yürütülen kadın konukevlerinin ihtisaslaşması çalışmaları kapsamında, Belediyelerle güçlü işbirliği içerisinde uygun modelin birlikte oluşturulması ve uygulama birliğinin sağlanmasının hizmetin daha nitelikli ve yaygın verilmesini sağlayacağını belirtmiştir.  Çalıştayda; belediyelere bağlı kadın konukevlerinde hizmet standartlarının oluşturulması amacıyla hazırlanan hizmet standartları taslak rehberi ve yönerge taslağı hakkında tüm katılımcılar bilgilendirilerek, ayrıntılı olarak  değerlendirmeleri sağlanmış, görüş ve önerileri alınmıştır.