…
16 Eylül 2015, Çarşamba

Birleşmiş Milletler Kadınların İnsan Haklarının Geliştirilmesi Ortak Programı Kapanış Toplantısı 8 Eylül 2015 Tarihinde Gerçekleştirildi.


Sabancı Vakfı tarafından finanse edilen ve bütçesi 2.000.000 ABD Doları olan Birleşmiş Milletler Kadınların İnsan Haklarının Geliştirilmesi Ortak Programı (BMOP) Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi (BM Kadın Birimi), BM Kalkınma Programı (UNDP), Sabancı Üniversitesi, İçişleri Bakanlığı, KSGM, Türkiye Belediyeler Birliği, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülmüştür. Program 11 ilde uygulanmış olup; Eylül 2012’de başlatılarak , 8 Eylül 2015 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen kapanış toplantısı ile tamamlanmıştır.
Program üç bileşenden oluşmuştur: Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme, Mor Sertifika Programı ve Sabancı Vakfı Hibe Programı. Söz konusu bileşenler kapsamında belediyelerde sivil toplum kuruluşları işbirliğiyle Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme çalışmaları başlamış, Mor Sertifika alan öğretmenler toplumsal cinsiyet konusunda okullarda birçok faaliyette bulunmuş ve Sabancı Vakfı Hibe Programı ile sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülen  toplam yirmi proje desteklenmiştir.
Kapanış toplantısına Kadının Statüsü Genel Müdürü Sayın Gülser Ustaoğlu, Mahalli İdareler Genel Müdür Yardımcısı Sayın Süleyman Elban, UNDP Daimi Temsilci Yardımcısı Sayın Matilda Dimovska, Sabancı Vakfı Genel Müdürü Sayın Zerrin Koyunsağan’ın yanı sıra pilot illerden birçok yerel yönetim, üniversite ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katılım sağlamıştır.
Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sayın Güler SABANCI, yayınladığı Mesajda “Program kapsamında yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çok önemli çalışmalar yapıldı. Ortak çalışma yapmak aynı hedefe doğru ilerlemek, bir planda buluşmak, bundan sonrasını tarif etmek demek. 10 yılda toplam 17 ilde yaptığımız çalışmalarda, öğrenimlerimiz, kazanımlarımız ve başarılarımız oldu. Şimdi bu kazanımların sürdürülmesi ve yaygınlaştırılması için yerel yönetimlere iş düşüyor“ dedi.
Açılış konuşmalarında, Sabancı Vakfı Genel Müdürü Sayın Zerrin Koyunsağan ; BMOP kapsamında gerçekleştirdikleri çalışmalarda sürdürülebilirliğin sağlanması gerektiğini ifade etmiştir. Sayın Dimovska ;  Proje kapsamında oluşturulan işbirliğinin önemli olduğunu belirterek bu bağlamda yeni ortaklıkların oluşturulması gerektiğini vurgulamıştır. Sayın USTAOĞLU ise ; kadın erkek eşitliğinin sağlanması ve kadınların güçlendirilmesi bakımından Projenin önemine değinerek gerçekleştirilen çalışmaların yerelde çok önemli kalıcı etkiler yarattığını belirtmiştir.
Açılış konuşmalarından sonra Proje kapsamında yürütülen başarılı çalışmaların sunulduğu bir panel gerçekleştirilmiş olup, Program Danışma Kurulu Üyelerinden Prof. Dr. Ayşe AYATA’nın projeye ilişkin değerlendirmesiyle son bulmuştur.