…
…
…
…
02 Eylül 2020, Çarşamba Ankara, Türkiye

BM Ortak Programı Paydaş Eşgüdüm Komitesi ilk toplantısı gerçekleştirildi.


BM Ortak Programı Paydaş Eşgüdüm Komitesi ilk toplantısı gerçekleştirildi.
Birleşmiş Milletler Ortak Programı Paydaş Eşgüdüm Komitesi ilk toplantısı 2 Eylül 2020 tarihinde video konferans yöntemi ile UNICEF liderliğinde gerçekleştirilmiştir.
Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerin Önlenmesine ilişkin Birleşmiş Milletler Ortak Programı Birleşmiş Milletler Kuruluşlarının (UNICEF, IOM, UNFPA, UNHCR, UN WOMEN) bir araya gelerek, Ocak 2018- Aralık 2020 tarihleri arasında 12 ilde (Adana, Gaziantep, Hatay, İzmir, İstanbul, Kars, Kilis, Mardin, Muş, Nevşehir, Niğde, Şanlıurfa) yürütmekte oldukları ortak bir çalışmadır.
Ortak Program kapsamında taraflar arasında uyumu güçlendirmek ve hükümet yetkililerinin rehberliğinden faydalanmak amacıyla “Paydaş Eşgüdüm Komitesi” oluşturulmuştur.
Toplantıya Bakanlığımızı temsilen Kadının Statüsü Genel Müdürü Sayın Gülser USTAOĞLU başkanlığında bir heyet ile katılım sağlanmıştır.
Paydaş Eşgüdüm Komitesi Toplantısı UNICEF Türkiye Temsilcisi başkanlığında gerçekleştirilmiş olup, toplantıya Programın Fon Sağlayıcısı İsveç Uluslararası Kalkınma Ajansı, BM Nüfus Fonu (UNFPA), Uluslararası Göç Örgütü (IOM), BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), BM Kadın Birimi (UN WOMEN) temsilcileri katılım sağlamıştır.
Program, UNICEF Türkiye Temsilcisi Sayın Philippe DUAMELLE, İsveç Uluslararası Kalkınma Ajansı temsilcisi Sayın Büyükelçi Malin STAWE ve Kadının Statüsü Genel Müdürü Sayın Gülser USTAOĞLU’nun açılış konuşmaları ile başlamıştır.
Sayın Malin STAWE açılış konuşmasında, Erken ve Zorla Evliliklerin Önlenmesine Dair Birleşmiş Milletler Ortak Programına İsveç olarak ana sponsor olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, erken yaşta ve zorla evliliklerinin önlenmesinin zor olduğunu, paydaşlara büyük görevler düştüğünü ve iş birliği içerisinde çalışılması gerektiğini ifade etmiştir.
Kadının Statüsü Genel Müdürü Sayın Gülser USTAOĞLU açılış konuşmasında; Ülkemizde, 2003 yılı ile karşılaştırıldığında hem kız çocukları hem de erkek çocukları açısından erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadelede kayda değer ilerlemeler sağlandığını ve istatistiklerde önemli ölçüde düşüş gözlendiğini belirtmiştir.
Ülkemizde geçtiğimiz iki yılda özellikle erken yaşta evliliklerin yüksek olduğu illerde yürürlüğe konulan Eylem Planlarıyla çalışmaların programlı bir şekilde kesintisiz sürdürüldüğünü belirtmiştir.
Erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadele kapsamında, Merkezden yürütülen Kamu personeline yönelik farkındalık çalışmaları ve İllerdeki iyi uygulama örneklerinin öneminden bahseden Sayın Gülser USTAOĞLU, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün alanda gerçekleştirdiği Aile Eğitim Programları, Evlilik Öncesi Danışmanlık hizmetleri ve kurumsal hizmetler hakkında bilgilendirme yapmıştır.
Açılış konuşmalarının ardından mevcut durum, geleceğe yönelik planlamalara dair sunumlar yapılmış ve fikir alışverişinde bulunulmuştur.
Toplantı UNICEF Türkiye temsilcisi ve Kadının Statüsü Genel Müdürü tarafından gerçekleştirilen kapanış konuşmaları ile sona ermiştir.
UNICEF Ülke Temsilcisi Sayın Philippe DUAMELLE konuşmasında; erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadele kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına daha fazla destek için hazır olduklarını, Türk Hükümeti ile işbirliğine çok önem verdiklerini, verilerde iyileşme olsa da Suriyeli nüfus arasında erken evliliğin yaygınlığının kaygı verici olduğunu ve önümüzdeki dönemde de ortak çalışmalara devam etmek istediklerini belirtmiştir.
Kadının Statüsü Genel Müdürü ise; özellikle Suriyeli misafirlerimizin yoğun olduğu illerde farkındalık çalışmaları yapılabileceğini, erken yaşta evliliklerin sebep ve sonuçlarının ele alınmasında disiplinler arası bir yaklaşım gerektiğini ve ülke olarak bu konuda oldukça tecrübeli olduğumuzu, çoklu işbirliği gerektiren her alanda güçlü ortaklıklar kurduğumuzu, COVID-19 salgınının uluslararası sistemlerin gözden geçirilmesi gerektiğini ortaya koyduğunu ve bu zorlu dönemde başta Ülkemiz olmak üzere çok önemli örnek uygulamalar gerçekleştirildiğini, 2020 yılı son çeyreğinin tüm taraflar için bir fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiğini ve Ülkemizin 11. Kalkınma Planı kapsamında çalışmaların devam edeceğini ifade etmiştir.