…
…
…
…
…
23 Kasım 2018, Cuma

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan Hanımefendi, Bakanlığımız ve KADEM İşbirliğinde Düzenlenen 3. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi’ne Katıldı.


KADEM III. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi İstanbul’da “Ailenin güçlendirilmesi” teması ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Hanımefendi öncülüğünde gerçekleştirildi. 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kadın ve Demokrasi Derneği KADEM işbirliğinde 25 Kasım Kadına karşı şiddetle mücadele günü kapsamında düzenlenen zirveye, Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, KADEM Genel Başkan Saliha Okur Gümrükçüoğlu, KADEM Genel Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, İslam İşbirliği Teşkilatı Kadın Dayanışma Konseyi Başkanı Esra Erdoğan Albayrak, farklı ülkelerden çok sayıda bakan, akademisyen, araştırmacı, gazeteci, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. 

Toplumun temelini oluşturan aileyi ve aileyi bekleyen unsurları çok yönlü olarak ele alan zirve, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açılış konuşmasıyla başladı.

"Kadına Ayrımcılık Yapmamız Mümkün  Değildir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim kültür köklerimizde cinsiyet ayrımcılığı yoktur. Kadına ayrımcılık yapmamız mümkün değildir." diye konuştu. 

"TBMM'de 104 Kadın Milletvekili Sayısı Tarihi  Bir  Rekordur"

Meclis'teki kadın milletvekili sayısına vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün TBMM'de 53'ü AK Partili olmak üzere 104 kadın milletvekili bulunuyor bu sayı yeterli olmamakla birlikte tarihi bir rekordur. Hakim ve savcılarımızın yüzde 31’inden fazlası kadındır. Kadın oranı öğretmenlerde yüzde 56’yı bankacılarda ise yüzde 51’i buluyor." dedi. 

"Çalışma Hayatında 9 Milyon 122 Bin Kadınımız Ülkemizin Gücüne  Güç Kattı"

Kadınların istihdama katılım oranının arttığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kamu istihdamında kadın oranı yüzde 38'e yaklaşıyor. Kadınların istihdama katılma oranı yüzde 28'den yüzde 38'e,  istihdamdaki kadın oranı da yüzde 21’den yüzde 30’a yükselmiştir.Çalışma hayatındaki 9 milyon 122 bin kadınımız ülkemizin gücüne güç katmıştır." açıklamasında bulundu. 

"Okullaşma Oranında Cinsiyet Ayrımını Neredeyse  Sıfırladık" 

AK Parti hükümetleri döneminde kadına yönelik şiddetin her türlüsünün en ağır şekilde cezalandırma yoluna gidildiğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sosyal yardım politikalarımızda dul kalan kadınlarımızı gözettik. Kadınlarımızın sahipsiz, korunaksız kalmamasını sağladık. Okullaşma oranında cinsiyet ayrımını neredeyse sıfırladık." dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aile ve gençlere yapılan destekler hakkında da "Ailenin desteklenmesi ile önemli adımlar attık. Aile programlarını hayata geçirdik. Gençlerimizi evliliğe teşvik etmek için çeyiz ve konut hesaplarıyla onlara destek oluyoruz." bilgilerini paylaştı. 

"Yaşlılara Önem  Konusunda Biz Bir Numarayız"

Yaşlı ve engellilere evde bakım hizmeti sunulduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Batı'da bizim yaşlılara verdiğimiz önemi veren bir başka ülke yoktur, biz bir numarayız.En az gelişmiş ülkelere destek noktasında milli gelire oranla bir numaralı ülke Türkiye'dir." diyerek sözlerine şöyle devam etti:   

"Aileye Verilen Her Destek Kadına Verilen Destektir"

"Aileye verilen her desteği kadına verilen destek olarak görmenin yanlış olmayacağını düşünüyorum. Adalet herkese aynı şekilde davranmak anlamına gelmiyor, büyük ile küçüğü aynı terazide tartamazsınız. Erkekle bayan 100 metre koşsunlar, bu adalet olmaz. Olması gereken kadın kadın ile erkek erkek ile koşar, yaradılışa uygun olan budur. Fiziki özelliklerini gözetmeden erkeği ve kadını aynı kefeye koyarak adil davranmış olamayız. Kadının sembol olarak kullanılması bizi rahatsız etmiştir."

"Önümüzdeki  Dönemlerde Kadınlarımızın  Adalet Taleplerine Daha Güçlü Cevaplar Üreteceğiz"

"Türkiye kadınlarımızın siyasi, sosyal, ekonomik hakları konusunda çok ileri bir seviyeye ulaşmıştır." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki dönemlerde kadınlarımızın adalet taleplerine daha güçlü cevaplar üreteceğiz." diyerek konuşmasını sonlandırdı.  

Mazlumların sesi olduğu ve kadın konusundaki duyarlılığından dolayı zirveye öncülük eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a teşekkürlerini ileten Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Kadın ve aileye atfettiğiniz değer ve biz kadınlara sağladığınız destek her zaman bizlerin kadına ve aileye yönelik çalışmalarımıza en büyük gücümüz oluyor.” diye konuştu.

Güçlü Türkiye’nin çalışan, üreten güçlü aileler ile mümkün olduğunu ifade eden Zehra Zümrüt Selçuk, “Aile, sadece beşeri, iktisadi kalkınma için değil, manevi kalkınma için de temel kurumumuz. Aile deyince bendeki ilk çağrışımı 5S: Sorumluluk, Saygı, Sadakat, Sabır ve Sevgi tuğlalarından oluşan toplumun nüvesi.” açıklamasında bulundu. 

“KADIN ERKEĞİN RAKİBİ DEĞİL REFİKİ OLMALI”

Kadınların hayatın her alanında hak ve fırsatlardan eşit ve adil bir şekilde yararlanması gerektiğini vurgulayan Bakan Selçuk, “Kadın ve erkeğin birbirinin rakibi değil refiki olduğu bir toplumsal cinsiyet adaleti anlayışıyla birlikte dayanışma örneğini ortaya koymalıyız. Ancak o vakit, aileyi güçlendirerek yaşadığımız çağın sorunlarını birlikte aşabiliriz.” dedi.

Bakan Selçuk, Türkiye Aile Yapısı Araştırmasında elde edilen verilere göre bakıma muhtaç yaşlıların bakımını yüzde 91.4 oranında aile bireyleri tarafından üstlenildiğini kaydetti. 

Sosyal politika alanında önemli gelişmeler kaydedildiğini belirten Bakan Selçuk, “ Birleşmiş Milletler Kalkınma Fonu verilerine göre ülkemizin İnsani Gelişme Endeksi skoru 2000 yılında 0,655 iken bu rakam 2017 yılında 0,791’e yükseldi. Ülkemiz, “Yüksek İnsanî Gelişmişlik” kategorisinde hak ettiği yerini aldı.” açıklamasında bulundu. 

“16 Yılda Sosyal Yardım ve Hizmet Bütçesini 28 Kat Arttırdık”

16 yılda sosyal yardım ve sosyal hizmet bütçesini 28 kat artırarak 45 milyar TL’nin üstüne çıkardıklarını söyleyen Bakan Selçuk, “Ulusal yoksulluk sınırı temel alındığında 2002’de nüfusun %30,3’ü bu oranın altında iken, bu oran 2015’te %1,6’ya geriledi. Bugün yaklaşık 513 bin engelli ve yaşlı vatandaşımızın Evde Bakım Desteğinden, 120 bin çocuğumuzun Sosyal ve Ekonomik Destek Programından (SED) yararlanması bu değişimin somut göstergesi oldu.” diye konuştu. 

“Kadınlarımıza Süt İzni, Kreş Desteği ve Yarı Zamanlı Çalışma İmkanı Sunuyoruz”

Kadınlara iş yaşamında süt izni, kreş desteği ve yarı zamanlı çalışma imkânı ile kolaylıklar getirdiklerini söyleyen Bakan Selçuk, her yaş grubunu aile eksenli politikalarla desteklemeye sürdüreceklerini belirtti. 

“Aile Eğitim Programı ile 8.872 Eğitici ile 1 Milyon 200 Bin Kişiye Ücretsiz Eğitim Verdik”

Bakan Selçuk,  “Eğitim Ailede Başlar” anlayışıyla Aile Eğitim Programı kapsamında 8.872 eğitici ile yaklaşık 1 milyon 200 bin kişiye ücretsiz eğitim verildiğini, sosyal hizmet merkezi sayısının da 316’ya çıkarıldığını ifade etti. 

“Yaklaşık 350 Bin Kişiye Uyuşturucu ile Mücadele Konusunda Farkındalık Eğitimi Verdik”

Bakan Selçuk, yaklaşık 350 bin kişiye uyuşturucu ile mücadele konusunda farkındalık eğitimi verildiğini açıkladı.

“Çocuk Destek Merkezi Sayısını 63’E, Çocuk Evleri Sayısını 1192’ye Çıkardık”

Çocuk destek merkezi sayısını 63’e yükseldiğini belirten Bakan Selçuk, çocuk evleri sayısının 1192’ye ulaştığını, çocukların dijital ortamda karşılaşacağı riskleri önleyici çalışmalar yapılması amacıyla bakanlık bünyesinde sosyal medya çalışma grubu kurulduğunu duyurdu.

“Ekranla Değil Akranla Büyüsün Çocuklar Kampanyası ile 80 Bin 528 Çocuğumuza Farkındalık Sağladık”

“Ekranla Değil Akranla Büyüsün Çocuklar” kampanyası ile 80 bin 528 çocuk, 11 bin 668 aileye farkındalık sağlandığını kaydeden Bakan Selçuk, Huzurevleri sayısının 146’ya yükseldiğini de belirtti.

“Kadına Yönelik Şiddeti İnsanlık Suçu Olarak  Görüyoruz”

“Kadına yönelik şiddeti insanlık suçu olarak görüyoruz” diye konuşan Bakan Selçuk, “Mücadelemizi “Sıfır Tolerans” ilkesiyle sürdürüyoruz.” dedi ve bakanlık tarafından yapılan çalışmalar hakkında şöyle konuştu: 

“144 Kadın Konukevimiz ile Hizmet Veriyoruz”

“Şiddete karşı mücadele kurumsal alt yapımızı güçlendirerek şiddet önleme ve izleme merkezlerimizin sayısını 76’ya yükselttik. Kısa süre içerisinde ŞÖNİM’leri 81 ilimizde hizmete açacağız. 110’u bakanlığımıza bağlı olmak üzere toplamda 144 kadın konukevimiz ile hizmet veriyoruz”

Bakan SELÇUK Liderler Oturumuna Katıldı.

Moderatörlüğünü İslam İşbirliği Teşkilatı Kadın Dayanışma Konseyi Başkanı Esra Albayrak'ın yaptığı Küreselleşen Dünyada Ailenin Önemi: Öncelikli Politikalar ve Uygulamalar teması ile gerçekleştirilen Liderler Oturumu’nda, İran Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ma’soumeh Ebtekar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, Endonezya Kadınların Güçlenmesi ve Çocuğun Koruma Bakanı Yohana Susana Yembise, Kuveyt Sosyal İşleri ve Çalışma Bakanı Hind Al- Sabeeh, Filistin Devleti Kadın İşleri Bakanı Haifa Al-Agha, Uganda Cumhuriyeti Cinsiyet, Çalışma ve Sosyal Kalkınma Bakanı Janat Mukwaya, Kırgız Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Kalkınma Bakan Yardımcısı Adiyev Kanybek, Azerbaycan Cumhuriyeti Kadın İşleri Aile ve Cinsiyet Bakanı Hijran Huseynova,konuşmacı olarak yer aldı. Bakanlar oturumda ülkelerindeki tecrübelerini ve çalışmalarını paylaştı. 

Bakan SELÇUK; İRAN, ENDONEZYA ve KUVEYT Bakanları ile  İkili Görüşme Gerçekleştirdi.

Oturumun ardından Bakan Selçuk, İran Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ma’soumeh Ebtekar, Endonezya Kadınların Güçlenmesi ve Çocuğun Koruma Bakanı Yohana Susana Yembise ve Kuveyt Sosyal İşleri ve Çalışma Bakanı Hind Al- Sabeeh ile ard arda ikili görüşme gerçekleştirdi. 

Görüşmelerde her ülkenin aileye yönelik politikaları ve uygulamaları değerlendirildi ve görüş alışverişinde bulunuldu. 

Zirve yarın gerçekleştirilecek ikili görüşmelerle devam edecek.