…
20 Ekim 2017, Cuma

“Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerin Önlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı” Taslak Paylaşım Toplantısı Gerçekleştirildi.


 
Çocuk ve kadın haklarının en önemli ihlallerinden ve kadına ve çocuğa yönelik şiddetin bir biçimi olan erken yaşta ve zorla evliliklerin önlenmesi amacıyla Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerin Önlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2018-2023)   hazırlık çalışmaları devam etmektedir.
Hazırlık çalışmaları kapsamında 12 Temmuz 2017 tarihinde Kamu Kurum ve Kuruluşlarının; 13 Temmuz 2017 tarihinde sivil toplum kuruluşları,  üniversiteler, uluslararası ve bölgesel kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla tarama toplantıları gerçekleştirilmişti.
 
Söz konusu toplantılarda gündeme gelen görüşler doğrultusunda Genel Müdürlüğümüz tarafından taslak bir Eylem Planı hazırlanmış olup                    18 ve 19 Ekim 2017 tarihlerinde gerçekleştirilen toplantılarla, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları,  üniversiteler, uluslararası ve bölgesel kuruluşların temsilcilerine taslak  Eylem Planı sunulmuş ilgili tarafların taslağa ilişkin görüş ve önerileri alınmıştır.
Strateji Belgesi ve Eylem Planının Kasım ayında tüm tarafların görüşüne sunulması, Aralık ayında imza süreçlerinin tamamlanması, 2018 yılı itibariyle ise yürürlüğe girmesi planlanan planlanmaktadır.