…
11 Kasım 2018, Pazar

Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadelede Meslek Elemanlarına Yönelik Eğitici Eğitimleri


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın 2016-2020 yıllarını kapsayan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 3.Ulusal Eylem Planı ve Bakanlığımız ile Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) arasında imzalanan "2018-2019 Ortak Çalışma Planı"nda erken yaşta ve zorla evliliklerin önlenmesine yönelik faaliyetlere yer verilmiştir. Söz konusu Planlar kapsamında; öncelikle Kadına karşı şiddetle Mücadele alanında görevli kamu çalışanlarına yönelik "“Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadelede Meslek Elemanlarına Yönelik Eğitici Eğitimi" gerçekleştirilmesi planlanmıştır. Bu kapsamda, Bakanlığımız Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM), İl Müdürlüğü Kadın Hizmetleri Birimleri ve Sosyal Hizmet Merkezleri (SHM)’nde görevli meslek elemanlarına yönelik birinci grup 5-8 ve 6-9 Kasım 2018; ikinci grup 12-15 ve 13-16 Kasım 2018 tarihlerinde olmak üzere Ankara'da eğitici eğitim programları gerçekleştirilmiştir. Bu doğrultuda; İl Müdürlükleri ve bağlı kuruluşlarında görevli 100 Meslek elemanı, kadının güçlenmesi, kadına yönelik şiddetle mücadele, çocuk koruma yaklaşımı, erken yaşta ve zorla evliliklere ilişkin önleme ve müdahale stratejileri konularını kapsayan eğitici eğitimi almıştır. Söz konusu eğitimlerde; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı temsilcileri erken yaşta ve zorla evlilikler konusunu kurumsal görev alanları çerçevesinde farklı boyutları ile ele almış ve Meslek Elemanlarını bilgilendirmiştir. Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadelede Meslek Elemanlarına Yönelik Eğitici Eğitimleri’ne devam edilerek, 81 ilde eğiticilerin yetiştirilip, Kadına yönelik şiddetle ve erken yaşta ve zorla evliliklerle Mücadeleye yönelik Kurumsal hizmetlerin iyileştirilmesi hedeflenmektedir.