…
06 Kasım 2017, Pazartesi

GREVIO Heyetinin Ülke Ziyareti Kapsamında Bakanlığımızda Gerçekleştirilen Kapanış Toplantısı


 
Ülkemizin taraf olduğu “Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi”nin amaçlarını gerçekleştirilmesine yönelik izleme mekanizmalarından biri de Kadına Yönelik ve Aile İçi Şiddete Karşı Mücadelede Uzmanlar Grubudur (GREVIO)
GREVIO tarafından 30 Ekim-6 Kasım 2017 tarihleri arasında Ülkemize yapılan değerlendirme ziyaretine ilişkin kapanış toplantısı Sayın Müsteşar Yardımcımız Dr. Hakkı Öztürk başkanlığında Genel Müdürlüğümüz heyetiyle birlikte gerçekleştirilmiştir.
GREVIO heyeti, Ankara, İstanbul ve Malatya’da gerçekleştirdikleri incelemeler ve temaslar çerçevesinde elde ettikleri izlenimleri, iyi uygulamaları ve geliştirilmesi gereken alanları paylaşmış ve rapor sürecinin bundan sonraki aşamalarına ilişkin bilgi vermişlerdir.