…
31 Ekim 2017, Salı

GREVIO Heyetinin Ülke Ziyareti Kapsamında Bakanlığımızda Toplantı Gerçekleştirilmiştir. 
Ülkemizin taraf olduğu “Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi”nin amaçlarını gerçekleştirilmesine yönelik izleme mekanizmalarından biri de Kadına Yönelik ve Aile İçi Şiddete Karşı Mücadelede Uzmanlar Grubu (GREVIO)’dur.
 
GREVIO’nun Ülkemiz izleme süreci kapsamında; Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin GREVIO tarafından hazırlan anket yanıtlanarak 3 Temmuz 2017’de GREVIO sekretaryasına iletmiştir. GREVIO tarafından Ülkemize “konular listesi” çerçevesinde 11 Ekim 2017 tarihinde Strazburg’da Aile ve Sosyal Politikalar Müsteşarı başkanlığında bir heyetle  GREVIO  arasında ikili diyalog gerçekleştirilmiştir.
 
İkili görüşmelerin ardından; GREVIO’yu temsilen bir heyet 30 Ekim-6 Kasım 2017 tarihleri arasında temaslarda bulunmak üzere Ülkemizde bulunmaktadır. Bu ziyarette Heyet 30 Ekim Pazartesi günü öncelikle Sayın Müsteşarımız tarafından kabul edilmiş; daha sonra Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından heyete bir sunum yapılarak, istişareler gerçekleştirilmiştir.Yarım gün süren toplantıda, GREVIO’nun Ülkemizde İstanbul Sözleşmesi kapsamındaki uygulamalara ilişkin çalışmalara yönelik soruları cevaplandırılmıştır. GREVIO heyetinin ziyareti ve farklı kurumlarla temasları Ankara, İstanbul ve Malatya’da hafta boyunca sürecektir.