…
…
…
31 Ekim 2019, Perşembe Ankara, Türkiye

İhtisaslaşma Çalışmaları Kapsamında Kadın Konukevlerinin Kapasitelerini Değerlendirme Çalıştayı 31 Ekim 2019 Tarihinde Ankara’da Gerçekleştirildi


İhtisaslaşma çalışmaları kapsamında Kadın Konukevlerinin Kapasitelerini Değerlendirme Çalıştayı 31 Ekim 2019 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi.

Bakanlığımız ana hizmet birimlerinden Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından şiddet mağduru kadınlara ve beraberindeki çocuklarına yönelik koruyucu ve önleyici hizmetlerin etkinliğinin artırılması amacıyla ihtisaslaşma çalışmaları yürütülmektedir.
Bu kapsamda, illerin yerel dinamikleri ekseninde konukevlerinden hizmet alanların ihtiyaçlarının analizi ve kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımını sağlayacak yeni hizmet modeli önerilerinin değerlendirilmesi amacıyla 16 il müdürlüğümüzün kadın hizmetlerinden sorumlu il müdür yardımcısı ve kadın konukevi müdürlerinin katılımı ile “Kadın Konukevleri Kapasite Değerlendirme Çalıştayı” gerçekleştirilmiştir.

Çalıştayın açılış oturumunda; Kadının Statüsü Genel Müdürü Sayın Gülser USTAOĞLU; düzenlenen çalıştayın kadın konukevlerinde, şiddet mağduru kadınlar ve beraberindeki çocuklara sunulan hizmetlerin kalite ve etkinliğinin geliştirilmesine katkı sağlayacağını belirterek, hizmet süreçlerinde yaşadıkları sorunların yerel ve Ülke düzeyinde kurumlar arası işbirliğinin daha da artırılması ile giderilebileceğini ifade etmiştir.
Söz konusu çalıştay, katılımcıların kadına yönelik kurumsal hizmetlerin kalite ve etkinliğinin artırılmasına yönelik çözüm önerilerinin değerlendirilmesi ile sona ermiştir.