…
17 Eylül 2015, Perşembe

Iraklı Türkmen Kadınlar


Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM) ve Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile Gençlik Merkezi (TDV KAGEM) işbirliğinde, T.C. Dışişleri Bakanlığı ve Irak İle İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığı desteğiyle, “Iraklı Türkmen Kadınları İçin Liderlik Okulu” projesi yürütülmektedir. Proje ile Irak’ta ve Türkmen siyasetinde Türk kadınlarının daha aktif rol oynamalarını ve  onların lider kadrolar içinde yer almalarını sağlamak ve Türkiye ile Iraklı Türkmenler arasındaki köprünün Türkmen kadınları vasıtası ile daha da sağlamlaştırılması hedeflenmiştir. 
Proje kapsamında14-18 Eylül 2015 tarihlerinde düzenlenen eğitimlerde, kadın ve siyaset, etkili iletişim, sorun çözme, siyasi, toplumsal ve ekonomik örgütlenme ve İslam ve kadın konu başlıklarıyla uzman akademisyen ve eğitimciler tarafından seminerler verilmiştir. Ayrıca grubun eğitim programları yanında çeşitli kurum ve kuruluşları da ziyaret etmesi planlanmıştır. Bu kapsamda Erbil ve Kerkük’ten gelen 15 Türkmen kadın (Öğretmen, Meclis Üyesi, Türkoloji bölümü mezunu) 17 Eylül 2015 tarihinde Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü’nü ziyaret etmişlerdir.
Söz konusu ziyaret kapsamında Türkmen kadınlara Bakanlığımız ve Genel Müdürlüğümüz çalışmaları hakkında bilgi sunulmuş ve karşılıklı görüş alış verişinde bulunulmuştur.