…
11 Ekim 2017, Çarşamba

İstanbul Sözleşmesi kapsamında GREVIO ile ikili diyalog gerçekleştirilmiştir


“Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nin amaçlarını gerçekleştirilmesine yönelik izleme mekanizmalarından olan Kadına Yönelik ve Aile İçi Şiddete Karşı Mücadelede Uzmanlar Grubu (GREVIO) ile Ülkemiz izleme süreci kapsamında ikili diyalog gerçekleştirilmiştir.
 
Strazburg’da Avrupa Konseyi’nde gerçekleştirilen ikili diyalog Ülkemize önceden iletilen “konular listesi” çerçevesinde 11 Ekim 2017 tarihinde Strazburg’da gerçekleştirilmiştir.
 
Aile ve Sosyal Politikalar Müsteşarı Sayın Aysel Kandemir Başkanlığında Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı ve Adalet Bakanlığı Mağdur Hakları Daire Başkanlığı temsilcilerinden oluşan bir heyetle gerçekleştirilen ikili diyalog kapsamında GREVIO heyeti ile Ülkemizde kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda yürütülen plan ve programlar, kadına yönelik şiddetle mücadeleye ayrılan bütçe, STK’larla işbirliği, kadına yönelik şiddetle mücadele alanında toplanan veriler, kadınlara yönelik kalıpyargılarla mücadele, 6284 sayılı kanunun uygulanması, Türk Ceza Kanunun uygulanması, erken evlilikler mücadele gibi konularda görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede Ülkemizde yapılan çalışmalar detaylı bir şekilde GREVIO’ya anlatılmış, GREVIO tarafından iletilen ilave sorular yanıtlanmıştır.
Denetim süreci dahilinde GREVIO’yu temsilen altı kişilik bir heyet 30 Ekim-6 Kasım tarihleri arasında Ülkemize bir ziyarette bulunacaktır. GREVIO heyeti ayrıca diğer paydaşlarla (STK’lar insan hakları örgütleri gibi) görüşülebilecektir.
 
Tüm bu çalışmaların ardından GREVIO Eylül 2018’de Türkiye raporunu yayınlayacaktır.