…
20 Ağustos 2014, Çarşamba

İstanbul Sözleşmesi’nin Yürürlüğe Girmesine İlişkin Bakanlıklar Arası İşbirliği ve Koordinasyon Toplantısı


 

 


Ülkemizin ilk imzalayan ve Parlamentosunda çekincesiz olarak onaylayarak taraf olduğu, 1 Ağustos 2014’te yürürlüğe giren Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi) konusunda temel bir bilgilendirmede bulunmak,

 

Sözleşmeye ilişkin yükümlülüklerimizi değerlendirmek ve söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gereken işbirliği ortamını tesis etmek amacıyla 20 Ağustos 2014 tarihinde Bakanlığımızda bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir.
Müsteşarımız Sayın Nesrin AFŞAR ÇELİK’in başkanlık ettiği toplantıya Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Cafer ERGEN, Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Erdoğan İŞCAN, İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcı Sayın Aziz YILDIRIM, Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Genç Osman YARAYIŞLI, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Salih ÇELİK’in yanı sıra ilgili Bakanlıkların üst düzey temsilcileri katılım sağlamıştır.
Açılış konuşmasını Müsteşarımız Sayın Nesrin AFŞAR ÇELİK’in yaptığı toplantıda Kadının Statüsü Genel Müdürü Sayın Gülser USTAOĞLU, İstanbul Sözleşmesi’ne ilişkin genel bir bilgilendirme yapmış, Kadın Politikaları Daire Başkanı Vekili Mustafa ÇADIR Sözleşme hükümlerine ilişkin olarak kurum/kuruluşlar tarafından bugüne dek yapılan mevcut çalışmalarla, Sözleşme yükümlülükleri doğrultusunda yapılması gereken çalışmalara ilişkin bir sunum yapmıştır.
Sunumlar sonrasında söz alan temsilciler, düzenlenen toplantı konusunda memnuniyetlerini dile getirmiş ve Bakanlıklarının görev alanları çerçevesinde Sözleşme yükümlülüklerini yerine getirme konusunda işbirliğine hazır olduklarını dile getirmişlerdir. İlerleyen süreçte ilgili Bakanlıklardan birer temsilci birim/kişinin belirlenerek, Sözleşme hükümlerinin işbirliği ve uyum içerisinde gerçekleştirilmesine yönelik ilk adımlar atılacaktır.