…
15 Mayıs 2017, Pazartesi

Kadın Konukevi Sonrası Destek Mekanizmaları Çalıştayı Gerçekleştirildi


Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadın Statüsü Genel Müdürlüğü, Türkiye Belediyeler Birliği , Gazi Üniversitesi ve  Ankara Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü işbirliğinde, Kadın Konukevi Sonrası Destek Mekanizmaları Çalıştayı 11-12 Mayıs tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirildi.
Çalıştayın açılış konuşmasını yapan  Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gonca Bayraktar Durgun ; 2017-2020 yıllarını kapsayan Kadın Yönelik Şiddetle Mücadele Ankara İl Eylem planı çerçevesinde Bakanlık ile birlikte planlanan çalıştayın, teoriyle pratiğin bir araya getirilmesi açısından önemli olduğunu vurguladı.
Öncelikli hedeflerinin, kadın konukevi sonrası sürecin standardını oluşturmak ve bu modeli ,Türkiye’de uygulanabilir hale getirmek olduğunu belirten Durgun, iş birliği kanallarını geliştirerek, donanım eksiklerinin tespit edilmesinin önemine vurgu yaptı. 
Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Cevdet Sökmen ise ; bir ülkenin gelişmişliğinde ve kalkınmasındaki en önemli kriterlerden birinin, kadının o toplumdaki yeri ve önemi olduğunu belirterek , kadına yönelik şiddetin her şeyden önce bir insan hakkı ihlali olduğunu, bu  sorununun sadece kadınların sorunu değil, kamusal hukuku ilgilendiren toplumsal bir mesele olduğunu belirtti.
Türkiye Belediyeler Birliği olarak yerel yönetimlere verilen desteğin önemini ifade eden Sökmen, Birliğin temel ilkeleri arasında Toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlılığın yer almakta olduğunu ve 2015-2019 yılı Stratejik Planlarında da bu ilkeye yer verildiğini belirtti.
Kadın belediye başkanlarına ve belediye meclis üyelerine yönelik farkındalık çalışmaları yapıldığını, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile 81 ili kapsayan evlilik öncesi eğitimler gerçekleştirildiğini ve bir ay önce de kadın konukevi personellerine yönelik 5 tam gün ve 4 grup halinde travma, tükenmişlik ve kadını güçlendirme eğitimleri düzenlendiğini ifade etti. 
Daha sonra söz alan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürü Gülser USTAOĞLU ise ; 2011 yılında sosyal hizmet ve yardımlarda bütüncül bir bakış açışı getirmek amacıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının kurulduğunu belirterek, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünün de kadınlara yönelik sosyal hizmetleri çalışma alanlarına dâhil ettiğini belirtti.
Kadına yönelik Şiddetle mücadele alanında ise ; uluslararası taahhütleri de göz önünde bulundurarak şiddetin önlenmesi ve mağdurların korunması amacıyla her alanda yasal ve idari tedbirleri almak suretiyle, şiddetle topyekûn mücadele edildiğini ifade etti.
İstanbul Sözleşmesinin temel alınarak ,6284 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiğini, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerinin açıldığını ve hali hazırda 49 ilimizde hizmet vermekte olduğunu, kadın konukevi sayısının sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlere bağlı olanlara birlikte 136 ve kapasitesinin ise 3.434 olduğunu belirtti.
Ayrıca ; Tüm Büyükşehir Belediyelerinin ve nüfusu 100 binin üstünde olan belediyelerin kadın konukevi açma zorunlulukları olduğunu hatırlattı.
Önümüzdeki dönemde Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü olarak; öncelikle kadınların sosyal ve ekonomik statüsünün güçlendirilmesi ve kalkınma süreçlerinde katma değerlerini artırmak için  karar alma mekanizmalarında daha fazla yer almasını sağlayacak  politikalar geliştirileceğini ifade etti.
 
Ülkemiz sınırları içinde olduğu gibi, uluslararası platformlarda da sağlanan ilerlemelerle;   kadınların toplumsal hayatın her alanında daha etkin yer alma fırsatları yakalayabilmeleri  için, kadına yönelik şiddetle mücadelede kararlı, ilkeli ve etkili kamu politikalarıyla vatandaş katılımı ve toplumsal dayanışma  eşliğinde  çalışmaların kesintisiz devam edeceğini belirtti.
Açılış konuşmalarının ardından Kadın Konukevi Hizmetleri değerlendirilerek ; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Belediyeler ve Sivil Toplum Kuruluşlarına bağlı konukevlerinde yaşanan sorunlar ile konukevi süreci ve sonrasında kadına ve beraberindeki çocuklarına sunulan hizmetlerle ilgili sunumlar yapıldı.
Yerel Yönetimlerin kadına yönelik hizmetleri ve kadının güçlendirilmesi çerçevesinde gerçekleştirdiği  iyi uygulama örnekleri paylaşıldı.
Çalıştayın ikinci gününde katılımcılar gruplandırılarak; kadın konukevleri sonrası destek mekanizmaları sürecinin nasıl işletileceği ve yerel yönetimlerin sorumlulukları konuları ele alınarak, program Çalıştay sonuçlarının değerlendirilmesiyle son buldu.