…
02 Şubat 2018, Cuma

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 3.Ulusal Eylem Planı (2016-2020) İzleme Ve Değerlendirme Toplantılarını Gerçekleştirdik.


Bakanlığımız tarafından ilgili tüm tarafların katkı ve katılımlarıyla hazırlanan ve 2016 yılında yürürlüğe giren ve 2016-2020 yıllarını kapsayan “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 3. Ulusal Eylem Planında yer alan faaliyetlerin uygulanmasının izlenebilmesi ve gerekli değerlendirmenin yapılabilmesini teminen sorumlu ve ilgili kurumlarla 30-31 Ocak ve 1 Şubat 2018 tarihlerinde "2016-2017 Yılları Ulusal Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Toplantıları” düzenlenmiştir.
Söz konusu toplantılara Genel Müdürlüğümüz temsilcilerinin yanı sıra kadına yönelik şiddetle mücadele alanında çalışmalar yürüten ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katılım sağlamıştır.
Toplantılarda Eylem Planı kapsamında 2016-2017 döneminde yürütülen çalışmalar ve önümüzdeki dönemde yürütülmesi planlanan çalışmalar  değerlendirilmiştir.