…
08 Temmuz 2015, Çarşamba

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı (2012-2015) 2014 Yılı İkinci Altı Aylık ve 2015 Yılı Birinci Altı Aylık İzleme ve Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirilmiştir.


2007-2010 dönemini kapsayan "Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı”nın uygulama süresinin dolması nedeniyle, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve üniversitelerin kadın araştırmaları merkezlerinin katkı ve katılımları ile Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü koordinasyonunda güncellenen "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı”, 10 Temmuz 2012 tarihinde onaylamasının ardından yürürlüğe girmiştir.
Kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektöre çeşitli görev ve sorumluluklar veren Eylem Planı'nda yer alan tedbirlerin uygulanmasının izlenebilmesi için ilgili taraflarca yılda iki kere toplantı yapılarak bilgi paylaşımında bulunulması öngörülmüştür. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı (2012-2015) 2014 yılı ikinci altı aylık-2015 yılı birinci altı aylık İzleme ve Değerlendirme Toplantısı 8 Temmuz 2015 tarihinde Genel Müdürlüğümüz toplantı salonunda gerçekleştirilmiştir.
Söz konusu toplantıya; İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Kalkınma Bakanlığı Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Milli Savunma Bakanlığı, İŞKUR, Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, ASPB Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ASPB Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü, ASPB Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve ASPB Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü temsilcileri katılım sağlamıştır.
Toplantı Kadının Statüsü Genel Müdürü Sayın Gülser USTAOĞLU’nun açılış konuşmasının  ardından ASP Uzmanı Burcu SARIER ÇAKMAK tarafından Haziran 2014-2015 döneminde KSGM tarafından Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı (2012-2015) çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin bir sunum gerçekleştirilmiştir.
Genel Müdürlük çalışmalarının aktarıldığı sunumun ardından her bir kurum temsilcisi tarafından Haziran 2014-2015 döneminde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı (2012-2015)’ndaki sorumlulukları kapsamında kurumlarınca gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi verilmiştir.