…
07 Kasım 2016, Pazartesi

''Kadının İlerlemesi Eylem Planı'nın ve güncellenmiş şeklinin kabul edilmiş bulunmasını, konferansımızın önemli ve somut bir başarısı olarak değerlendiriyorum’’


Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya, "Kadının İlerlemesi Eylem Planı'nın ve güncellenmiş şeklinin kabul edilmiş bulunmasını, konferansımızın önemli ve somut bir başarısı olarak değerlendiriyorum. Aynı şekilde, konferansımızda Kadının İlerlemesi Teşkilatı'nın bir an evvel çalışmaya başlamasını temin eden, üye ülkeleri tüzüğü imzalamaya davet eden bir karar kabul ettik ve bazı ülkelerin de bugün teşkilat statüsünü imzalamasına şahit olduk" dedi.
Bakan Kaya, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Üyesi Ülkelerin Kalkınmasında Kadınların Rolü 6. Bakanlar Konferansı'nın kapanış konuşmasını yaptı.
Kıdemli Uzmanlar Toplantısı ile başlayan üç günlük yoğun çalışmalarının verimli sonuçlarla nihayete erdiğini belirten Bakan Kaya, "Kadının İlerlemesi Eylem Planı'nın ve güncellenmiş şeklinin kabul edilmiş bulunmasını, konferansımızın önemli ve somut bir başarısı olarak değerlendiriyorum. Aynı şekilde, konferansımızda Kadının İlerlemesi Teşkilatı'nın bir an evvel çalışmaya başlamasını temin eden, üye ülkeleri tüzüğü imzalamaya davet eden bir karar kabul ettik ve bazı ülkelerin de bugün teşkilat statüsünü imzalamasına şahit olduk. Güncellenmiş Eylem Planı’nın uygulanması, büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda, Kadının İlerlemesi Teşkilatı’na Eylem Planı’nın uygulanmasında önemli bir görev düşecektir. Teşkilatın önümüzdeki konferansa kadar hayata geçmiş olmasını, arzu ve temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.
Bakan Kaya, İslam Zirvesi Dönem Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önerdiği Danışsal Kadın Konseyi’nin tüm üyelerin desteğiyle kurulmasından mutluluk duyduğunu söyleyerek, şöyle devam etti:"Esasen 43. Dışişleri Bakanlar Konferansı’nda kabul edilmiş olan, İİT Aile, Çocuk ve Kadın konusundaki İyi Niyet Elçileri girişimi de konferansımızca memnuniyetle karşılanmıştır. İİT İyi Niyet Elçileri’nin bu ilkelerle İİT’nin görünürlüğüne katkı yapacağına, kamuoyunun ilgi ve desteğinin sağlanmasına yardımcı olacağına inanıyorum. İslam Zirvesi Dönem Başkanı Sayın Cumhurbaşkanımızın önerisiyle gündeme gelen Danışsal Kadın Konseyi’nin tüm heyetlerin desteğiyle kurulmuş olmasını, büyük bir mutlulukla karşılıyorum. Konferansın Dönem Başkanı olarak, Genel Sekreterlikle beraber, Konseyin süratle İstanbul’da ilk toplantısını yaparak çalışma programını kabul etmesi için harekete geçeceğimizi belirtmek isterim. Bu amaçla, tüm üye ülkeleri Konseyde yer alacak mümtaz kadın şahsiyet adaylarını, Genel Sekreterliğe kasım ayı sonuna kadar bildirmelerini rica ediyorum. Genel Sekreterliği de aralık ayı sonuna kadar tüm üye ülkeleri coğrafi gruplar şeklinde toplayarak, Arap, Asya ve Afrika gruplarını temsilen Konseyde yer alacak üçer üyesini tespit etmeye davet ediyorum. Konferansımızda yapılan görüşme ve değerlendirmelere hakim olan iş birliği, dayanışma, uzlaşı anlayışı, fevkalade memnun edicidir. Bu güzel birlik ortamı, özellikle güncellediğimiz Eylem Planı çerçevesinde, kadının ilerlemesi ve güçlendirilmesi hedefine yönelik geliştireceğimiz ortak eylem ve uygulamalar için sağlam bir zemine sahip olduğumuzu göstermektedir. Bu iş birliği zemininden azami derecede yararlanmalıyız."
Bakan Kaya, konferansa katılan herkese teşekkür ederek, "Konferansımız çerçevesinde, kadının sosyal hayatta ilerlemesini teşvik etmek üzere 'Kadın Başarı Ödülleri' oluşturulmasını teklif ediyor, Genel Sekreterliği bu ödüllerin gerekli yönetmeliğini hazırlamaya davet ediyorum. İkinci önerimiz ise konferansımızın başlığının 'İslam İşbirliği Teşkilatı Kadının Güçlendirilmesi Bakanlar Konferansı' (OIC Ministerial Conference on Women’s Empowerment) olarak değiştirilmesidir. Bu değişikliğin, konferansımızın kapsamı, konusu ve ele aldığımız konularla daha uyumlu olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.
Konferans boyunca yaptıkları tüm paylaşımların İİT üyesi ülkelerde kadınların güçlendirilmesi için yol açıcı olacağına ve Müslüman kadınların sorunlarını daha derinlemesine ele almak üzere yapacakları çalışmalara ışık tutacağına inancının tam olduğunu aktaran Bakan Kaya, politika yapıcıların ulusal ve uluslararası boyutta aldıkları kararların Müslüman kadınların statüsünü yükselteceğini, hak ve fırsatlardan eşit şekilde yararlanmasını sağlayacağını bildirdi.- Talebna: "Bir dizi temel hedef benimsedik" İİT Kültür, Sosyal ve Aile İşleri Departmanı Genel Müdürü Mehla Ahmed Talebna da "Bu konferansta kabul edilen kararlar özellikle, Kadınların İlerlemesi Eylem Planı ve burada bir Danışsal Kadın Konseyi'nin kurulması ve bir çerçevenin oluşturulması ile İyi Niyet Elçileri'nin oluşturulması kararını çok önemli buluyoruz" diye konuştu.
Talebna, şunları kaydetti:
"Gerçekten herkes kadının durumunu iyileştirmesi için tam taahhüdünü gösterdi. Bizler de iyileştirme konusunda taahhütte bulunuyoruz ve umut dolu bir geleceğin ilk adamlarını, hem kadınlar hem erkekler için tesis etmek istiyoruz. Burada bir dizi temel hedefi, İİT olarak stratejimiz altında benimsedik. 2005-2015 yılları arasını kapsayan stratejimiz bulunmaktaydı. Bu konferansta kabul edilen kararlar, özellikle Kadınların İlerlemesi Eylem Planı ve burada bir Danışsal Kadın Konseyi'nin kurulması ve bir çerçevenin oluşturulması ile İyi Niyet Elçileri'nin oluşturulması kararı çok önemli buluyoruz. Aile, çocuk ve kadın konusundaki İyi Niyet Elçileri Girişimi de eminim birtakım boşlukları dolduracak ve her alandaki kadınların liderlik rollerini üstlenmelerine yardımcı olacak, üye ülkelerin kalkınmasında. Burada mutabık kalınan eylem planın uygulanması için başarılı olacağımıza inanıyorum."- Konferans, aile fotoğrafı çekimiyle sona erdiİstanbul’da 1-3 Kasım arasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleşen İİT Üyesi Ülkelerin Kalkınmasında Kadınların Rolü 6. Bakanlar Konferansına, İİT üyesi ülkelerde kadından sorumlu 56 bakan ve İİT’ye bağlı kuruluşlar ile uluslararası kuruluş temsilcileri katılım sağladı.
Konferansın bugünkü oturumu, heyet başkanları tarafından gerçekleştirilen ülke beyanlar ile başladı. Ardından 2008 yılında Kahire’de gerçekleştirilen ikinci Bakanlar Konferansı esnasında kabul edilen İİT Kadınların İlerlemesi İçin Eylem Planının (OPAAW) 5. Bakanlar Konferansı'nda tavsiye edildiği üzere gözden geçirilmiş hali hakkında bilgi verildi.
Heyet başkanlarının beyanlarından sonra İİT Kadının İlerlemesi Teşkilat Tüzüğünü imzalamayan Burkina Faso ve Yemen için imza seremonisi düzenlendi.
Konferansın son oturumunda ise İİT Kadınların İlerlemesi İçin Eylem Planı’nın (OPAAW) gözden geçirilmiş hali, İstanbul Deklarasyonu ve Kadın Konseyi'nin kurulmasını da içeren karar tasarıları kabul edildi.
Konferans, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile İİT Kültür, Sosyal ve Aile İşleri Departmanı Genel Müdürü Mehla Ahmed Talebna'nın konuşmalarının ardından, aile fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.