…
16 Aralık 2016, Cuma

“Meslek Liseleri ve Meslek Yüksekokullarından Mezun Olan Genç Kızların İşsizlik Sorunu ve Çözüm Önerileri” toplantısı 16 Aralık 2016 tarihinde gerçekleştirildi.


Dünyada rekabet gücünü ve ekonomik alanda üretimi arttırabilmek amacıyla işsizliğin azaltılması temel bir hedef olup bu noktada mesleki eğitimin arttırılması hayati öneme sahiptir. Türkiye’nin nitelikli insan gücü ihtiyacı düşünüldüğünde, mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesine yönelik oluşturulacak stratejiler ve politikalar büyük önem kazanmaktadır.
 
Türkiye genelinde eğitim durumuna göre işsizlik oranları değerlendirildiğinde, genç kızlar açısından en yüksek işsizlik lise ve dengi okul mezunlarında olduğu görülmektedir. TÜİK 2015 yılı verilerine göre meslek ve teknik lise mezunu erkeklerde istihdam oranı %74,9 iken işsizlik oranı %7,7, meslek ve teknik lise mezunu kadınlarda istihdam oranı %33,4, işsizlik oranı %18,1’dir.
 
Bununla birlikte, ülkemizde Meslek Yüksekokullarında da çeşitli sektörler için ara elemanı yetiştirmek amacıyla üniversitelerde yaygın olarak ön lisans düzeyinde eğitim verilmektedir. Meslek Yüksekokulları özellikle kırsal alanlardan büyük şehirlere üniversite eğitimi için gidemeyen veya aileleri tarafından gönderilmeyen genç kızlar için lise sonrası mesleki eğitim almalarında önemli fırsatlar yaratmaktadır. Ancak iş olanaklarının kısıtlı olduğu bu bölgelerde okul sonrası iş bulmak oldukça zor olmaktadır.
 
Bu çerçevede Genel Müdürlüğümüz ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı işbirliği içinde, 16 Aralık 2016 tarihinde, Prof. Dr. Sezer Şener Komsuoğlu moderatörlüğünde alandaki akademisyenlerle birlikte, kamu kurumları, meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin de katılım sağladığı “Meslek Liseleri ve Meslek Yüksekokullarından Mezun Olan Genç Kızların İşsizlik Sorunu ve Çözüm Önerileri” toplantısı gerçekleştirilmiştir.
 
Toplantı, Kadının Statüsü Genel Müdürü Gülser Ustaoğlu’nun açılış konuşması ve Prof. Dr. Sezer Şener Komsuoğlu’nun meslek liselerinin ve meslek yüksekokullarının (MYO) mevcut durumu hakkında bilgi paylaşımı ile başlamıştır.
 
Toplantıda, kız öğrencilerin meslek liselerinde ve meslek yüksekokullarında eğitim gördükleri alanlar ve eğitim sürecinde yaşadıkları sorunlar ile meslek liseleri ve meslek yüksekokullarından mezun olan genç kızların staj ve çalışma hayatına katılım sürecinde karşılaştığı zorluklar ele alınarak bu konuda yapılması gerekenler tartışılmıştır. Toplantıda ayrıca, söz konusu okullardaki eğitim kalitesi ve öğrenci niteliğini artırmak için yapılabilecekler konusunda da görüş paylaşımında bulunulmuştur.