…
03 Mayıs 2014, Cumartesi

Projenin dördüncü “Fikir Kampı” Sakarya’da gerçekleştirildi.


 

T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Intel ve KAGİDER’in, gençleri Türkiye’nin sorunlarını ele almaya ve uygulanabilir çözümler üretmeye,
 
 
kadınların farklı alanlarda karşılaştıkları problemlere yenilikçi çözüm önerileri geliştirmeye teşvik etmek amacıyla gerçekleştirdiği “Genç Fikirler Güçlü Kadınlar” Projesi’nin Fikir Kampları devam ediyor. Kütahya, Erzurum ve Gaziantep’ten sonra 2014 yılındaki ikinci Fikir Kampı, 3-4 Mayıs 2014 tarihlerinde Sakarya’da gerçekleştirildi. Projenin Sakarya’da  duyurusunun ardından yaklaşık 270’e yakın başvuru geldi. Intel Türkiye, KAGİDER ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından başvurular arasından belirlenen 106 genç Fikir Kampı’nda bir araya geldi.
 
İlk gün gruplara ayrılan katılımcılar iki gün boyunca rehberlerinin önderliğinde belirlenen üç ana soruna yönelik atölye çalışmaları gerçekleştirdiler. Gaziantep’te “kadınların internet ve bilişim teknolojilerini kullanma oranını artırmak ve teknolojiye erişimi/kullanımında erkeklerle eşitliği sağlamak için yapılabilecekler”, “kadınların iş hayatına aktif katılımlarını sağlamak, kültürel engellerin azaltılması, ortadan kaldırılması için yapılabilecekler” ve “kadın-erkek eşitliği anlayışının topluma ve gelecek nesillere yerleştirilmesinde aile üzerinden gerçekleştirilebilecek çalışmalar” konularında yenilikçi fikirler üretmeye, uygulanabilir çözüm önerileri ortaya çıkarmaya çalıştılar. Kamp sonunda  her üç başlıkta jüriye sunulan projelerden dereceye girenler belirlendi ve dereceye giren projeler ödüllendirildi.
 
İki günlük Sakarya fikir kampı çalışmaları sonunda; ,bilişim teknolojileri kullanımı alanında “Muhteşem Kadınlarla e-TIR”, kadın - erkek eşitliği alanında “Eşit Koşullar – Açık Yollar” ve kadın istihdamının arttırılması alanında “ 9+1” projesi ödüle layık görüldü.
 
Fikir Kampının gerçekleştirilmesinde, İpekyolu Kalkınma Ajansı, Sakarya Üniversitesi, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası, ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, Sakarya Kent Konseyi ve Sakarya Kent Konseyi Kadın Meclisi hazırlık çalışmalarında verdikleri destekler ile çalışmaya güç katmıştır.
 
Genç Fikirler Güçlü Kadınlar Projesi Sakarya Fikir Kampı’nda öne çıkan projeler T.C Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Ayşenur İslam’ın dakatılımıyla 4 Mayıs 2014 tarihinde düzenlenen törenle ödüllendirildi. Sakarya Valisi Mustafa Büyük, Intel Türkiye Genel Müdürü Burak Aydın ve KAGİDER Başkanı Gülden Türktan, Kadının Statüsü Genel Müdürü Gülser Ustaoğlu da törende hazır bulundu.
 T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam ödül töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Kadın ve erkek eşitliğinin sağlanabilmesinin en önemli şartlarının başında kadınların istihdam edilmesi geliyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ülkemizde kadın istihdamı oranı; 2004 yılında yüzde 20,8 iken, 6,3 puanlık bir artış ile 2013 yılı sonunda yüzde 27,1’e yükselmiş olduğu görülmektedir. Bu veriler kadınların istihdamı konusunda doğru bir yolda ilerlediğimizi göstermektedir. Bugün yaşamımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelen bilgisayarı ve bilgi teknolojilerini etkin bir şekilde kullanamayan kadınlar, ne yazık ki vasıf gerektirmeyen düşük nitelikli işlere yönelmektedir.  “Genç Fikirler, Güçlü Kadınlar” sloganıyla bir araya geldiğimiz bugünde kadınlarımızın daha güçlü bireyler olması amacıyla gençlerimizin üreteceği her bir fikrin sadece kadınlarımız için değil toplumun bütün kesimleri için faydalı olacağına inanıyorum. Bu çalışmaya emek veren başta siz gençler olmak üzere, rehberlerimize, yerel destekçilerimize ve paydaşlarımız KAGİDER ve Intel’e teşekkür ediyorum.”
 Intel Türkiye Genel Müdürü Burak Aydın, TÜİK’in Türkiye’dekadınların eğitimden iş gücüne ve siyasete katılıma kadar birçok alanda erkeklerin gerisinde kaldığını gösteren çarpıcı rakamları paylaştı. Aydın, Türkiye’de okuma yazma bilmeyen erkek nüfus oranı yüzde 1,4 iken, kadınlarda bu oranın yüzde 7’ye çıktığını, kadınların işgücüne katılım oranının, erkeklerin 3’te 1’i olduğunu belirtti. Ülkemizde kadınların teknoloji kullanımında da erkeklerin gerisinde olduğunu söyleyen Aydın, erkeklerde yüzde 60,2 olan bilgisayar kullanım oranının, kadınlarda yüzde 39,8’de kaldığına dikkat çekti. Kadın ve Demokrasi Derneği’nin Mart 2014’te yayınladığı “Türkiye’de Kadınların Sosyo-Ekonomik Durumu Araştırması”nın da, her 10 kadından 6’sının hiç internet kullanmadığını gösterdiğini belirtti. Aydın, gençlerin teknoloji kullanarak kadınların konumunu güçlendirecek fikir ve çözümler üretmelerini hedefleyen Genç Fikirler Güçlü Kadınlar Projesi ile bu verilerin değişmesine ve ülkemizin gelişimine katkıda bulunmayı hedeflediklerini kaydetti.
 KAGİDER Başkanı Gülden Türktan da“KAGİDER olarak inanıyoruz ki geleceğimiz gençlerdir, geleceğimiz fikirlerdir, geleceğimiz şeffaflıktır. Geleceğimiz gençlerdir, çünkü sosyal, kültürel ve teknolojik etkenlerle toplumumuz değişiyor ve dönüşüyor. Bu gelişimlere en hızlı uyum sağlayan gençler toplumu şekillendiriyor. Gençler, sosyal farkındalık yaratmak için harekete geçerek kadının güçlendirilmesi gibi birçok toplumsal gelişmelere önderlik edecektir. Geleceğimiz fikirlerdir çünkü bir toplumun ilerleyebilmesi için önemli noktalardan biri yeni fikirlerdir. Dünyadaki gelişmelerin yorumlanarak ortaya yeni fikirlerin çıkarılması Türkiye’nin gelişmesine katkıda bulunacaktır. Geleceğimiz şeffaflıktır çünkü toplumların sosyal ve ekonomik yönden güçlenmesi günümüzde şeffaflık ile sağlanabilir. Kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliği ile oluşturulan şeffaflık ilkesi ile topluma, eşit haklar sağlanarak hizmet verilebilir. KAGİDER, Intel Türkiye ve T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı işbirliği ile hayata geçirdiğimiz bu projede ekonomik kalkınmanın olmazsa olmazı kadınları güçlendirmek için gençlerin birbirinden değerli fikirleri ile önce bölgesel dolayısı ile de toplumsal kalkınmayı hedefliyoruz” diye konuştu.
 
Genç Fikirler Güçlü Kadınlar Sakarya Fikir Kampı’nın devamında; atölye çalışmalarında öne çıkan fikir ve çözüm önerisinin, sahibi olan gruplarca 12 hafta süresince modellenerek geliştirilmesi ve saha çalışmaları ile test edilmesi sağlanacaktır. Bu çalışmalar mentorlük hizmetleri ile desteklenerek, uygulanabilir projelerin ortaya çıkarılmasında önemli rol oynayacaktır. Bir önceki aşamada saha çalışmaları ile test edilen çözüm önerilerinin hedef kitleye sunulması ve geliştirilen projelerin imkânlar dahilinde hayata geçirilmesi hedeflenmektedir.
 “Genç Fikirler Güçlü Kadınlar” Projesi hakkında
 
“Genç Fikirler Güçlü Kadınlar” Projesi ile 18-30 yaş arası  gençler baz alınarak, öncelikle kaynaklara erişimin sınırlı olduğu bölgelerde kadınların konumlarının güçlendirilmesi ve kadına karşı ayrımcılığın önlenmesi amacıyla teknolojiyi kullanarak yenilikçi çözüm önerileri ve/veya sosyal girişimcilik  projeleri üretilmesi hedefleniyor. Program ile bölgesel bazda kadınların eğitim, sağlık, çevre, yetki ve karar alma mekanizmalarındaki rolleri değerlendirilerek, yoksulluk sebebiyle karşılaştıkları problemlere yeni yaklaşımlarla uygulanabilir çözüm önerileri geliştirilmesinin yanı sıra konumlarının güçlendirilmesine ve bölgesel ekonomik kalkınmaya katılımlarına yönelik farkındalık yaratmak amaçlanıyor.
 
Üç yıl sürmesi planlanan Genç Fikirler Güçlü Kadınlar Projesi Fikir Kampları, Kütahya ve Erzurum’ ve Gaziantep’in ardından 2014 yılı için belirlenecek 3 ille  devam edecek. “Genç Fikirler Güçlü Kadınlar” Projesi’ne 3 yılda Türkiye genelinde 1000’in üzerinde genç kadına ulaşılması hedefleniyor. Proje ile ilgili ayrıntılı bilgiyewww.gencfikirlerguclukadinlar.com adresinden ulaşılabiliyor. Sosyal medya adresleri ise şöyle:Facebook       :  https://www.facebook.com/GencFikirlerGucluKadinlar Twitter           : https://twitter.com/gfgk_Projesi