…
25 Ekim 2016, Salı

Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerine İlişkin İşleyiş ve Uygulama Çalıştayı gerçekleştirildi.


Şiddet Önleme ve İzleme Merkezilerinin işleyişine ve sunulan hizmetlere ilişkin deneyim paylaşımında bulunmak; uygulamada karşılaşılan sorunları değerlendirmek ve çözüm önerilerini geliştirmek amacıyla Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ile Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı işbirliğinde, 19-20-21 Ekim 2016 tarihlerinde Antalya’da “Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerinin İşleyişine İlişkin İşleyiş ve Uygulama Çalıştayı” düzenlendi.
Kadının Statüsü Genel Müdürü Gülser USTAOĞLU , Çalıştay açılışında yaptığı konuşmada ; Ülkemizde Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında yasal ve idari düzenlemelerin varlığının bu mücadelede sağlam bir zemin hazırladığını ve sorunu çözmenin ilk ve büyük adımını oluşturduğunu belirtti. Ancak ; tüm bu düzenlemelerin ve kurumsal yapıların etkin bir şekilde hayata geçirilmesinin anahtarının  kadına yönelik şiddet olgusunun niteliğini doğru kavrayan ve doğru müdahalelerde bulunan insan gücü olduğunu vurguladı.
Ayrıca ; Merkezde ve Taşrada görevli  her kademedeki personelin nicel ve nitel gelişiminin acil ve önemli bir ihtiyaç olduğunu , bu ihtiyacın da  Uygulama çalıştaylarında yaratılacak sinerji  ile giderebileceğini ifade etti.
Çalıştaya ; Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü’nden yönetici ve uzmanlar, İl Müdürlüklerinden Kadın Hizmetlerinden sorumlu İl Müdür Yardımcıları ile Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri yöneticileri katılım sağlamıştır.
Programda eğitici olarak Bakanlığımızın ilgili birimlerden uzmanların yanı sıra İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumundan uzman temsilciler yer almıştır.
Çalıştay’da 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, ŞÖNİM Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat ile ŞÖNİM hizmetlerine ilişkin uygulamada yaşanan tecrübeler, sorunlar ve çözüm önerilerinin paylaşıldığı oturumlar gerçekleştirilmiştir.
Çalıştaydan elde edilen değerlendirmeler ve sonuçlar çerçevesinde, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerinin hizmet kapasitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülecektir.