…
10 Eylül 2020, Perşembe Ankara, Türkiye

(STEM) Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematikte Kadınlar Konulu Web Seminerine Katılım Sağlandı.


İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) tarafından 10 Eylül 2020 tarihinde internet üzerinden gerçekleştirilen Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematikte Kadınlar (STEM) Konulu WEB Seminerine katılım sağlandı.
Üç oturumda gerçekleştirilen ve İİT Üyesi ülkelerden üst düzey yöneticilerin konuşmacı ve çeşitli uzmanların panelist olduğu seminerde, Kadının Statüsü Genel Müdürü Sayın Gülser USTAOĞLU tarafından, Ülkemizin politika dokümanlarında STEM alanına özel bir önem verildiği ve ilgili Birimlerle eşgüdüm içerisinde çalışmalar yapıldığı ifade edildi.
Sunumda; STEM kapsamında belirlediğimiz hedefler doğrultusunda, başta genç kızlar olmak üzere üniversite öğrencilerine bilişim sektöründeki istihdam fırsatlarını tanıtmak, kariyer gelişimleri hakkında farkındalık sağlamak ve sektördeki kadın istihdamını teşvik etmek amacıyla gerçekleştirdiğimiz iyi uygulama örneklerine yer verildi.
Toplumların sürdürülebilir kalkınma için, bireylerin yaşadıkları çevreyi, bilimsel ve teknolojik olayları anlayabilmeleri, yorumlayabilmeleri ve bilimsel bakış açısı kazanmalarının önemli olduğu ifade edilerek, STEM alanında tüm taraflarla tecrübelerimizi paylaşmaya ve işbirliğinde çalışmaya hazır olduğumuz vurgulandı.