…
01 Nisan 2014, Salı

"TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ ULUSAL EYLEM PLANI 2014-2018"


Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından ilgili tarafların katılımı ile hazırlanan ve 2008 yılında yürürlüğe giren Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ulusal Eylem Planı (2008-2013)’nın uygulama süresi sona ermesi ermiştir.
Kadınlara karşı ayrımcılığı ortadan kaldırmak ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin tüm kamu politikalarına dahil edilmesi için bir yol haritası geliştiren,  2014-2018 dönemini kapsayacak olan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ulusal Eylem Planının, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü koordinasyonunda güncelleme çalışmaları devam etmektedir.
Güncelleme çalışmaları kapsamında, “Kadın ve Eğitim”, “Kadın ve Sağlık”, “Kadın ve Ekonomi”, “Kadın veYoksulluk”, “Kadın ve Çevre”, “Kadın ve Medya”, “Yetki ve Karar Alma Mekanizmalarında Kadın” ve “Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi” olmak üzere sekiz farklı konu başlığında düzenlenen II. Çalıştay Toplantıları 1-2 Nisan 2014 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir.