…
30 Nisan 2015, Perşembe

Türk Silahlı Kuvvetlerine Yönelik Uzman Eğitici Programı


Türk Silahlı Kuvvetleri Personeline Yönelik Uzman Eğitici Yetiştirme Programı
Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılmasında erkeklerin bilinçlendirilmeleri ve sürece dâhil edilmeleri amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde vatani görevini ifa eden erbaş ve erlere yönelik olarak “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” ve “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” konularında eğitim programlarının düzenlenmesi, var olan eğitim programlarının zenginleştirilerek güçlendirilmesi ve söz konusu eğitimleri verecek personelin yetiştirilmesi amacıyla “Milli Savunma Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Arasında Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi, İşbirliği ve Eşgüdümün Artırılmasına Dair Protokol” 3 Temmuz 2013 tarihinde imzalanarak yürürlüğe girmiştir.
Protokol kapsamında üç dönemde gerçekleştirilmesi planlanan eğitim programlarının ikinci dönemi 16 Mart-03 Nisan 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilen “Uzman Eğitici Eğitimi Programı” ile başlamıştır.
Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev yapan 28 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen Eğitim Programı ile “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadına Yönelik Şiddet” konularında eğitim almış sürekli bir eğitici kadrosunun oluşturulması amaçlanmış olup sertifikalarını alan uzman eğiticiler tarafından eğitim subaylarına yönelik “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitici Eğitimi” programı gerçekleştirilecektir