…
02 Aralık 2016, Cuma

Türkiye’nin Mühendis Kızları (TMK) Projesi I. Yönlendirme Kurulu Toplantısı 2 Aralık 2016 Tarihinde Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü toplantı salonunda Gerçekleştirildi.


Bakanlığımız, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Limak Holding işbirliğinde “Türkiye’nin Mühendis Kızları Projesi (2016-2020)” hayata geçirilmiştir. Projenin hedefi;  nitelikli kadın istihdamının arttırılmasına yönelik model geliştirilmesi yoluyla kapsayıcı ve sürdürülebilir büyümeye katkı sağlamaktır.
Amacı ise  ; mühendis olmak isteyen kız öğrencilerin desteklenmesi ve kurumsal seviyede cinsiyet eşitliği uygulamalarının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması suretiyle özel sektörün liderliğinde model uygulamaların geliştirilmesidir.
Proje kapsamında ulaşılmak istenilen hedef kitle, lise ve üniversite eğitimine devam eden kız öğrencilerdir. Proje ile kız öğrencilerin mühendislik konusunda teşvik edilmesine ve güçlendirilmesine yönelik bir destek programının tasarlanması ve toplumsal cinsiyete duyarlı yaklaşımların benimsenmesi, uygulanması ve savunulmasına yönelik kurumsal modellerin geliştirilmesi beklenen çıktılardır.
Projenin 1. Yürütme Kurulu Toplantısı; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürü Sayın  Gülser USTAOĞLU,  Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ebru ÖZDEMİR, UNDP Türkiye - Programdan Sorumlu Temsilci Yardımcısı Sayın Atila URAS başkanlığında 2 Aralık 2016 tarihinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında 21. Kat toplantı salonunda gerçekleştirilmiştir.  
Toplantıya YÖK Akademide Kadın Çalışmaları Ve Sorunları Birimi Yürütücüsü Prof. Dr. Sezer Şener KOMSUOĞLU, Gazi Üniversitesi İİBF Dekanı ve Kadın Çalışmaları Araştırma Ve Uygulama Merkezi Müdürü  Prof. Dr. Gonca Bayraktar DURGUN, Kalkınma Bakanlığı yetkilileri, UNDP Türkiye TMK projesi uzmanları,  Limak Vakfı Proje yetkilileri ve Bakanlığımız uzmanları katılım sağlamıştır.
Toplantı kapsamında açılış konuşmalarında sonra ; TMK Projesi hakkında bilgilendirme ve proje kapsamında yapılan mevcut durum analizi katılımcılar ile paylaşılmıştır. Ayrıca TMK mevcut burs programının değerlendirilmiş, projenin geleceğine ilişkin kararlar alınmıştır.