…
19 Kasım 2015, Perşembe

Türkmenistan Heyeti'nin Kadının Satatüsü Genel Müdürlüğü Ziyareti


Türkmenistan Cumhuriyeti ile Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu işbirliğinde Türkmenistan’da toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddetle mücadele alanlarında görev yapan kamu görevlilerinden oluşan ekip, yasal ve kurumsal tecrübeler hakkında bilgi edinmek üzere ülkemizde bir çalışma ziyareti gerçekleştirmektedir.
Söz konusu çalışma ziyareti kapsamında 16 kasım 2015 tarihinde Genel Müdürlüğümüzün  kurumsal çalışmaları ve organizasyon yapısı hakkında yerinden bilgi alma amacıyla Genel Müdürlüğümüzü ziyaret etmişlerdir.
Türkmenistan Sağlık ve Tıbbi Endüstri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sayın Ashyr ATAYEV ile ilgili bakanlıkların yetkililerinin bulunduğu toplantıya, Genel Müdürümüz Sayın Gülser USTAOĞLU, Genel Müdür Yardımcımız Hülya YAVUZ ve Genel Müdürlüğümüz Daire Başkanları ve Uzmanları katılım sağlamıştır.
Toplantı ; Genel Müdürümüz Sayın Gülser USTAOĞLU’nun karşılama ve açılış konuşması ile başlamıştır. Bakanlığımızın misyon, vizyonu ve faaliyetleri ile Genel Müdürlüğümüz hakkında genel bir bilgi verildikten sonra toplantıya, Kadın Politikaları Daire Başkanı Mustafa ÇADIR tarafından gerçekleştirilen ve Bakanlığımızın kadına yönelik şiddetle mücadele alanındabaşta yasal çalışmalar olmak üzere Kadın hizmetleri birimleri ve tüm yürütülen faaliyetleri hakkında bilgilendirmenin yapıldığı sunumu ile devam edilmiştir. Sunumun ardından soru-cevap kısmına geçilerek, katılımcıların Genel Müdürlüğümüze ve Türkiye’deki kadına yönelik şiddetle mücadele alanına ilişkin soruları cevaplandırılmıştır. Bu kapsamda, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un işleyişi ve alınan tedbir kararları, CEDAW’ın ülkemize katkıları ve sözleşmeye ilişkin yükümlülükleri, farkındalığın ve duyarlılığın artırılmasına yönelik yürütülen çalışmalar, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri ile kadın konukevlerinin işleyişi, ülkemizde kadına yönelik şiddetin durumu - yaygınlığı ve kadına yönelik şiddetle mücadelede oluşturulan mekanizmalar ile ilgili gelen sorular neticesinde bilgilendirme yapılarak karşılıklı görüş alış verişinde bulunulmuştur.
Toplantı ; Türkmenistan Sağlık ve Tıbbi Endüstri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sayın Ashyr ATAYEV’in heyet adına teşekkürlerini iletmesi ve karşılıklı iyi niyet dilekleri ile sonlandırılmıştır.